Ophef om tunnel in N375 bij Gijsselte

Zo zou de nieuwe oversteek met tunnel er uit moeten komen te zien. Artizzl Media / Peter Nefkens

Ruinen – De aanleg van een tunnel onder de N375 bij Gijsselterweg in Ruinen is nog lang geen uitgemaakte zaak. Een groep omwonenden heeft een brandbrief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten en wil de aanleg tegenhouden.

,,Welk probleem wordt hier opgelost”, schrijven 34 bewoners uit de buurt, waarbij ze met nadruk wijzen op de context van het maatschappelijke stikstofdebat. De ondertekenaars van de brandbrief verklaren dat de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden een valse voorstelling van zaken geven wat het draagvlak betreft. Uit stukken die de bewoners op basis van de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) hebben ingezien, blijkt dat de neuzen in de opgerichte werkgroep van belanghebbenden, helemaal niet dezelfde kant op staan, zoals wél wordt beweerd door provincie en gemeente. ,,Op basis van onjuiste interpretatie, dat er unaniem draagvlak zou zijn voor een tunnel bij de Gijsselterweg, wat volstrekt niet blijkt uit de verschillende (concept-)verslagen van de werkgroep, hebben gedeputeerde Henk Brink en wethouder Mirjam Pauwels hun bestuurlijke beslissing genomen en vast laten leggen in de bestuursovereenkomst van 27 februari 2019”, schrijven de omwonenden.

Duurzaam veilig

De discussie rond de N375 gaat al heel wat jaren voort, vooral doordat de provincie de weg duurzaam veilig wil maken. Enkele jaren geleden werd al een omstreden rotonde gelegd in de N375 ter hoogte van Marterhaar, maar de provincie wil alle oversteken aanpakken. De oversteek bij Gijsselte heeft de gemoederen het meest verhit. Wat een meerderheid van het dorp Ruinen betreft, verandert er helemaal niets aan de huidige oversteek, waar nu een fietstunnel is voor de vele scholieren die van Ruinen naar Hoogeveen en terug fietsen. Omdat gemeente en provincie per se maatregelen willen doorvoeren, kwamen bewoners in actie en werden handtekeningen opgehaald om sluiting van deze oversteek tegen te gaan. ,,Liever geen verandering, maar als er dan toch wat moet veranderen, willen we graag een rotonde. Nu wordt het een tunnel en wordt het voor de fietsers alleen maar onveiliger”, laat een betrokken bewoner weten.

De andere groep omwonenden laten in hun brandbrief weten vooral tegen ,,het stimuleren van woon-werkverkeer van 1200 vervoersbewegingen per dag tussen Ruinen en Hoogeveen via de dorpskern Fluitenberg te zijn. Een weg die dwars door het natuur-netwerk Nederland gaat .”

Lees meer in de Meppeler Courant van woensdag.

Nieuws

menu