Opmerkelijke opmars van zeldzame draaihals in Drenthe: Slangachtig kan hij zijn kop 180 graden draaien | Groen en doen

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: de draaihals is terug in Drenthe.

Draaihals zoekt naar mieren in de berm.

Draaihals zoekt naar mieren in de berm. Foto Hero Moorlag

Begin zeventigerjaren organiseerde KNNV-afdeling Zuidoost-Drenthe een excursie naar het Borkener Paradies ten noordwesten van Meppen in Duitsland. Het natuurgebied kenmerkt zich door groepen sleedoorns en meidoorns in begraasd weiland langs dode armen van de Eems. Het aantal nachtegalen was daar toen enorm. Maar ook geelgors en de toen al zeldzame grauwe gors kon je hier zien en horen.