Oppositie Westerveld over bestemmingsplan buitengebied: 'Hoe kan het nou zo lang fout gaan?'

„Hoe kan het nou zo lang fout gaan? De wethouder moet toch ook naar zichzelf kijken? Heeft hij zichzelf een spiegel voorgehouden?” Jan Puper (PvdA) kon er dinsdagavond niet over uit hoe het kan dat er nog steeds geen goedgekeurd bestemmingsplan buitengebied ligt.

De teelt van lelies en andere bloemensoorten leidt dikwijls tot grote tegenstellingen tussen boeren en natuurbeschermers.

De teelt van lelies en andere bloemensoorten leidt dikwijls tot grote tegenstellingen tussen boeren en natuurbeschermers. Foto: ANP / Jan Bouwman

In december 2019 nam de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied 2018-2 aan. Dit plan werd in juli van dit jaar in zijn geheel vernietigd door de Raad van State. Het beroep was ingesteld door Milieudefensie Westerveld, Meten=Weten en Bollenboos. Het bestemmingsplan werd vernietigd omdat niet werd voldaan aan de eisen die de Wet natuurbescherming aan een bestemmingsplan stelt. De oppositiepartijen PvdA, Progressief Westerveld, CDA en D66 zetten het onderwerp weer op de raadsagenda. Gisteravond was er eigenlijk alleen ruimte voor vragen, de inhoudelijke behandeling volgt op 21 september.

‘Niet gerustgesteld’

Het antwoord van wethouder Klaas Smidt (VVD) stelde Puper allerminst gerust. Smidt stapte in november 2019 in als wethouder en hij staat in zijn woorden ‘in de verantwoordelijkheid van zijn voorganger’. Hij gaf gisteren toe niet alle stukken te hebben gezien.. „Een brevet van onvermogen en erg goedkoop”, oordeelde Puper. „Natuurlijk was het een hectische tijd en was u niet up-to-date op gebied van alle stukken, maar als u in de zomer hoort dat het niet goed is gegaan, dan heeft u nog niet alle stukken ingezien?”

Puper kreeg steun van Michiel van de Kasteelen (Progressief Westerveld), die ook niet gerustgesteld werd. Het college liet zich in 2019 bijstaan door een extern bureau dat stelde dat het bestemmingsplan buitengebied haalbare kaart was. Van de Kasteelen wil graag de stukken inzien van deze adviezen. „Als blijkt dat ze ons verkeerd hebben voorgelicht, dan kunnen we ze aansprakelijk stellen, als blijkt dat het anders ligt, dan ligt er echt een ander probleem.”

Motie

Progressief Westerveld heeft alvast een motie aangekondigd voor de raad van 21 september waarin wordt beschreven hoe het bestemmingsplan buitengebied nu moet worden opgepakt. De partij liet al doorschemeren dat er gepraat moet worden met alle betrokkenen, met hulp van een gerenommeerd onafhankelijk planologisch bureau. Ook moet niet alleen naar stikstof worden gekeken, maar ook naar verdroging, bemesting, beweiding en vervuiling door gebruik van bestrijdingsmiddelen en er moet een nieuwe milieueffectrapportage worden opgesteld.