Oppositie Westerveld roept college op het matje om bestemmingsplan buitengebied: ‘Dit grenst aan een brevet van onvermogen’

Progressief Westerveld (PW), CDA, PvdA en D66 gaan direct na het zomerreces met het college van B en W van Westerveld om tafel. De vier fracties willen dan in de gemeenteraad praten over het Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente slaagt er namelijk, tot afgrijzen van de oppositiepartijen, al meer dan twee decennia niet in om een geldend bestemmingsplan te presenteren.

Jan Puper durft wel van een brevet van onvermogen te spreken.

Jan Puper durft wel van een brevet van onvermogen te spreken. Foto: Gemeente Westerveld

De Raad van State vernietigde het Bestemmingsplan voor het Buitengebied half juli voor de derde keer. Eerder gebeurde dat al in 2012 en 2017. Het beroep tegen het onlangs afgekeurde plan was ingesteld door Milieudefensie Westerveld, Meten=Weten en Bollenboos. Het bestemmingsplan is vernietigd omdat niet werd voldaan aan de eisen die de Wet natuurbescherming aan een bestemmingsplan stelt.

Nieuws

menu