Oppositie Westerveld roept college op het matje om bestemmingsplan buitengebied: ‘Dit grenst aan een brevet van onvermogen’

Progressief Westerveld (PW), CDA, PvdA en D66 gaan direct na het zomerreces met het college van B en W van Westerveld om tafel. De vier fracties willen dan in de gemeenteraad praten over het Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente slaagt er namelijk, tot afgrijzen van de oppositiepartijen, al meer dan twee decennia niet in om een geldend bestemmingsplan te presenteren.

Jan Puper durft wel van een brevet van onvermogen te spreken.

Jan Puper durft wel van een brevet van onvermogen te spreken. Foto: Gemeente Westerveld

De Raad van State vernietigde het Bestemmingsplan voor het Buitengebied half juli voor de derde keer. Eerder gebeurde dat al in 2012 en 2017. Het beroep tegen het onlangs afgekeurde plan was ingesteld door Milieudefensie Westerveld, Meten=Weten en Bollenboos. Het bestemmingsplan is vernietigd omdat niet werd voldaan aan de eisen die de Wet natuurbescherming aan een bestemmingsplan stelt.

Fractieleider Gerjo Ballast van het CDA beseft dat politieke partijen de rechterlijke uitspraak niet ter discussie kunnen stellen. Wel maakt hij zich er zorgen over dat de veranderende publieke opinie en maatschappelijke ontwikkelingen ertoe leiden dat een aangenomen bestemmingsplan wederom verworpen kan worden door de rechtbank. „De reparaties en verbeteringen waarbij al ontwikkelruimte was ingeleverd waren blijkbaar onvoldoende”, zo zegt hij.

Gezamenlijk voorstel

„Westerveld is er dus sinds de herindeling in 1998 niet in geslaagd om met een goed Bestemmingsplan Buitengebied te komen”, zo concluderen de vier fracties. „Daarom hebben wij met PW, CDA, PvdA en D66 nu gezamenlijk een agendavoorstel ingediend om nog in september, direct na het zomerreces, in de gemeenteraad met het college van B en W hierover te spreken”, zo zegt fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld. De agendacommissie komt 24 augustus bij elkaar om te bespreken wanneer en op welke manier de raadsleden worden geïnformeerd.

Brevet van onvermogen

Jan Puper, fractieleider van de PvdA, is helder in zijn commentaar. „Dit grenst aan een brevet van onvermogen”, zo zegt hij. Puper richt daarbij zijn pijlen ook op VVD-wethouder Klaas Smidt. De huidige wethouder ruimtelijke ordening is volgens hem namelijk bij het opstellen van alle drie afgekeurde plannen betrokken. Ook Ballast noemt het ‘teleurstellend’ dat wethouder Smidt het bestemmingsplan Buitengebied Westerveld voor de derde keer niet over de streep heeft kunnen trekken. „Wij willen als CDA dan ook weten welke onzekerheden dit voor onze inwoners en ondernemers in het buitengebied geeft. En omdat we dit niet af kunnen doen met een schriftelijke vraag na het zomerreces, willen we in gesprek met het college. Van hen verwachten we namelijk een goed voorstel.”

Maatschappelijk gedragen

In het overleg met B en W willen de fracties in ieder geval vier vragen beantwoord zien. Zo zijn ze benieuwd naar de evaluatie van de gemeente en willen zo ook weten wat de juridisch-feitelijke situatie is, zoals die nu geldt. „En verder zijn we benieuwd waaraan lopende initiatieven en plannen nu getoetst worden. Is daarover heldere informatie beschikbaar richting initiatiefnemers en richting de inwoners in het algemeen”, zo vraagt Puper zich in gezamenlijkheid af. Tot slot willen de oppositiepartijen van B en W ook weten wat de volgende stappen worden om alsnog te komen tot een ‘maatschappelijk gedragen en juridisch houdbaar’ bestemmingsplan voor het buitengebied.