Overheden en waterschap stellen strategie vast om klimaatverandering aan te kunnen

Onyx-kolencentrale Rotterdam sluit versneld ANP

Zes gemeenten, de provincie Drenthe en waterschap Drents Overijsselse Delta hebben dinsdag 7 december een strategie vastgesteld die moet helpen om de regionale gevolgen van klimaateffecten gezamenlijk aan te pakken. De provincie Overijssel besluit over de vaststelling op 14 december.

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincie en het waterschap hebben de plannen vastgelegd in de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en de Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA).

Ons land krijgt vaker te maken krijgen met weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Daarom is het noodzakelijk on de klimaatverandering te temperen, door andere energiebronnen te gebruiken Daarnaast moet de omgeving anders worden ingericht. Dat laatste proces heet klimaatadaptatie en moet leiden naar een klimaatveerkrachtige leefomgeving.

Werken aan een klimaatveerkrachtige leefomgeving vergt samenwerking tussen gemeenten en andere overheden. Daarom is een regionale strategie van belang. Hierin zijn de regionale klimaatopgaven benoemd en ook opgaven waarop samenwerking gewenst is. Het gaat bijvoorbeeld over het geven van ruimte aan water, het aanleggen van meer groen of het benutten van watervasthoudende groene daken.

Dat kunnen de organisaties zelf doen en ze kunnen inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen. Door samenwerking wordt kennis gedeeld, kan landelijke subsidie aangevraagd worden en ontstaat er meer duidelijkheid als het gaat over richtlijnen voor nieuwbouw of renovatieplannen.

Bij het opstellen van de strategie zijn LTO Noord, Natuurmilieufederatie Drenthe, Veiligheidsregio’s, GGD, Waterleiding Maatschappij Drenthe en woningcorporaties Actium en Woonconcept betrokken.

Nieuws

Meest gelezen