Paard & Erfgoed gaat op herhaling. 'Wij zorgen voor de faciliteiten, de bezoekers moeten de rest doen en elkaar voldoende ruimte gunnen'

Het weer oplaaiende coronavirus was voor de organisatie aanleiding om Paard & Erfgoed in Frederiksoord in 2020 op het laatste moment niet door te laten gaan. Nu, precies een jaar later, staan alle seinen weer op groen om de tweedaagse plattelandsfair in het eerste weekeinde van september wel door te laten gaan.

Beelden van een eerdere editie van Paard & Erfgoed. Dit jaar kunnen bezoekers weer terecht bij het evenement.

Beelden van een eerdere editie van Paard & Erfgoed. Dit jaar kunnen bezoekers weer terecht bij het evenement. Foto: Lambert Kesimaat Franeker

De late afgelasting van Paard & Erfgoed door strengere coronamaatregelen en door corona afhakende vrijwilligers, leverde vorig jaar veel teleurstelling op. Vooral bij de vrijwilligers die al vele uren in de voorbereiding op het evenement hadden gestoken. Bij de organisatie van de tweedaagse plattelandsfair zijn jaarlijks veel mensen met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt die in verschillende noordelijke zorginstellingen wonen, betrokken.

Zij helpen bijvoorbeeld mee bij het parkeren, de catering en de inrichting van het terrein. Die vrijwilligers krijgen daarbij de ruimte om eigen kwaliteiten en vaardigheden te oefenen die bijdragen aan een duurzame samenleving waarin iedereen mag meedoen.

Volgens coördinator van Paard & Erfgoed Sebraine Meijerink was de teleurstelling juist onder die groep vrijwilligers inderdaad groot, maar ontstond er door het telkens weer goed uit te leggen wel steeds meer begrip voor de moeilijke beslissing die de organisatie pas half augustus, twee weken voor het evenement, had genomen. „En het besef drong ook wel door dat zonder de afhakende vrijwilligers en zorgklanten, de kern van de organisatie, het ook wel een kaal feestje was geworden”, zegt ze.

Het niet door laten gaan van Paard & Erfgoed betekende volgens penningmeester Marna Jongsma voor de organisatie financieel ook een forse aderlating. „We hadden bijvoorbeeld al veel geld uitgegeven aan flyers, programmaboekjes en advertenties. Voor niets dus uiteindelijk.” Ze wil er niet te veel meer aan terugdenken. „Wij kijken liever vooruit.”

Latere start

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de organisatie van Paard & Erfgoed voor editie 2021 wel veel later is gestart met de voorbereidingen. Toen bleek ook dat een aantal vrijwilligers definitief is afgehaakt. „Maar er haken nu ook weer nieuwe mensen aan omdat er in korte tijd een evenementenweekend georganiseerd mag worden”, zo zegt Meijerink opgelucht. De coördinator vertelt dat ook dit jaar weer goed nagedacht is over de vraag hoe het evenement zo coronaveilig mogelijk georganiseerd kan worden.

„We hebben heel veel nagedacht over te nemen maatregelen. De grootste verandering ten opzichte van eerdere edities is de spreiding van het evenement over twee dagen in verband met de verwachte bezoekersaantallen. We vallen onder een zogenaamd doorstroomevenement en daar houden we op verschillende manieren rekening mee. Online zijn de tickets te bestellen, waardoor de bezoekers verspreid komen. We hebben op het terrein in De Tuinen in Frederiksoord een eenrichtingsroute met brede paden gemaakt. De toiletten worden de hele dag door schoongemaakt. Iets wat we elk jaar doen, want een mooi evenement met vieze toiletten kan niet wat ons betreft.”

Bezoekers van Paard & Erfgoed worden 24 uur voordat zij het evenement bezoeken benaderd met de coronacheckvragen. Verder worden op het terrein zelf verschillende plaatsen gecreëerd waar aandacht is voor de handhygiëne. De coronamaatregelen worden op het terrein duidelijk aangegeven op grote borden, er is een aparte in- en uitgang, extra schoonmaak, looproutes en er zijn 1,5 meter vakken bij de shows voor publiek. Bezoekers kunnen verder alles digitaal betalen. „Wij zorgen voor de faciliteiten, de bezoekers moeten de rest doen en elkaar voldoende ruimte gunnen. Het terrein van de Tuinen met de prachtige fruitbomen en kassen is daarvoor ruim genoeg.”

Vol programma

Ook dit jaar worden bezoekers tijdens de plattelandsfair op 4 en 5 september getrakteerd op een vol en afwisselend programma. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er paarden- en hondenshows, een roofvogelshow, de gezellige plattelandsmarkt, oude ambachten, oude voertuigen, lekker eten en drinken, leuke activiteiten voor de kinderen en veel gezelligheid. „Een vertrouwd en gevarieerd plattelandsfeest zoals Paard & Erfgoed ieder jaar is”, zegt Meijerink, die nog wel dringend een advies heeft voor mensen die Paard & Erfgoed willen bezoeken. „Kom als je gezond bent om te genieten van de beesten, de markt, de gemoedelijke sfeer, maar blijf vooral thuis als het nodig is.”