Partijen in Westerveld pleiten voor verlichting bij fietspad tussen Boskampsbrug in Havelte naar Pijlerbrug in Meppel

Het vier kilometer lange fietspad dat van de Boskampsbrug in Havelte naar de Pijlerbrug in Meppel loopt, moet in de nabije toekomst verlicht worden. Dat willen VVD, Gemeentebelangen en Duurzaam Sociaal Westerveld (DSW). Met het verlichten van het fietspad aan de ‘stille kant’ van de Drentse Hoofdvaart neemt de (sociale) veiligheid toe.

Het fietspad van Meppel naar Havelte, langs de Drentse Hoofdvaart.

Het fietspad van Meppel naar Havelte, langs de Drentse Hoofdvaart. Foto: Frens Jansen

In een voorstel dat dinsdag tijdens de behandeling van de voorjaarsrapportage wordt ingediend, stellen de drie collegepartijen voor dat er in het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan ook prioriteit wordt gegeven aan het verlichten van het fietspad tussen Havelte en Meppel. Dit gedeelte van de fietsverbinding langs de Drentse Hoofdvaart is het enige onverlichte deel.

Volgens de drie partijen is het alleen voor de (sociale) veiligheid al goed dat het pad verlicht wordt. Het grootste deel van het fietspad dat in Meppel begint en eindigt bij Dieverbrug is al verlicht. „Bovendien ligt dat deel ook direct naast de autoweg. Dat is tussen Havelte en Meppel niet het geval. Daar ligt de Drentse Hoofdvaart naast de fietsverbinding. Gebeurt er daar iets, dan wordt het veel minder snel opgemerkt omdat automobilisten op afstand rijden en het zicht ook nog eens ontnomen wordt door een vangrail”, zo zegt Janny Mones, die namens de collegepartijen het woord voert.

Meer gebruik

De fractievoorzitter van Gemeentebelangen benadrukt dat het fietspad een belangrijke verbinding is van en naar Meppel. Veel kinderen die in Westerveld wonen, bezoeken in Meppel het voortgezet onderwijs en maken gebruik van de fietsverbinding langs de Drentse Hoofdvaart. En dat worden er volgens Mones met de toenemende populariteit van de elektrische fiets steeds meer. „Steeds meer kinderen die vroeger van Diever, Dieverbrug en Dwingeloo de bus richting Meppel namen, fietsen nu naar school. Daarnaast fietsen ook veel volwassenen van en naar Meppel om daar aan het werk te gaan of om met de trein naar elders te reizen.”

Prijskaartje

Van de Boskampsbrug tot de Lokbrug, het gedeelte van het pad op Westervelds grondgebied, is er nu geen verlichting. Het gedeelte daarna, op Meppels grondgebied, is ook onverlicht. „Alleen bij de Lokbrug is er verlichting”, zo zegt Mones. En daar moet volgens de drie collegepartijen verandering in komen.

Lastig is de hele kwestie is wel dat het fietspad vele eigenaren kent. Zo valt het gedeelte van Dieverbrug tot aan Havelte onder provinciaal beheer, het gedeelte van Havelte tot de Lokbrug onder gemeente Westerveld en het laatste deel van Lokbrug richting Pijlerbrug onder beheer van Meppel. Toch moet Westerveld aan de slag met de verlichting, vinden de partijen. „Zeker gezien het feit dat de wethouder het bij de provincie al aanhangig heeft gemaakt en ook al heeft georiënteerd wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame verlichting. Daarom vinden wij dat dit meegenomen moet worden in de planvorming. En ja daar hangt een prijskaartje aan, maar wij hebben met elkaar gezegd dat het de veiligheid ten goede komt en dat dit ons wel wat waard is.”