Plannen voor bouw van 13.000 woningen in Drenthe voor 2030. Grootste opgaven voor de provincie liggen in Meppel en Assen

In Drenthe zijn plannen voor de bouw van 7.500 woningen in de periode 2021-2024. In de jaren daarna, tot 2029 moeten nog eens 5.500 woningen worden gebouwd. In de provincie liggen de grootste opgaven bij de gemeenten Meppel en Assen.

Voor Nieuwveense Landen zijn nog flink wat plannen voor woningen.

Voor Nieuwveense Landen zijn nog flink wat plannen voor woningen. Foto: Daan Prest

Dat blijkt uit de Nationale Woningbouwkaart. Deze kaart geeft het resultaat weer van de inventarisatie van nieuwbouwplannen in Nederland. De kaart toont de netto plancapaciteit. Dat is het aantal nieuw te bouwen woningen dat op toekomstig gereserveerde woningbouwlocaties is voorzien. Op de Nationale Woningbouwkaart zijn de geïnventariseerde woningbouwplannen per gemeente in kaart gebracht.