Plannen voor bouw van 13.000 woningen in Drenthe voor 2030. Grootste opgaven voor de provincie liggen in Meppel en Assen

In Drenthe zijn plannen voor de bouw van 7.500 woningen in de periode 2021-2024. In de jaren daarna, tot 2029 moeten nog eens 5.500 woningen worden gebouwd. In de provincie liggen de grootste opgaven bij de gemeenten Meppel en Assen.

Voor Nieuwveense Landen zijn nog flink wat plannen voor woningen.

Voor Nieuwveense Landen zijn nog flink wat plannen voor woningen. Foto: Daan Prest

Dat blijkt uit de Nationale Woningbouwkaart. Deze kaart geeft het resultaat weer van de inventarisatie van nieuwbouwplannen in Nederland. De kaart toont de netto plancapaciteit. Dat is het aantal nieuw te bouwen woningen dat op toekomstig gereserveerde woningbouwlocaties is voorzien. Op de Nationale Woningbouwkaart zijn de geïnventariseerde woningbouwplannen per gemeente in kaart gebracht.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zond de kaart samen met een Kamerbrief over de voortgang versnelling woningbouw vorige week naar de Tweede Kamer.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 18.000 bouwvergunningen verleend

De minister schrijft daarin onder meer dat ondanks een flinke toename van de woningbouwproductie deze nog niet in de pas loopt met de alsmaar verdere stijging van de behoefte naar betaalbare woningen. Wel is het zo dat al vijf kwartalen op rij het aantal bouwvergunningen toe neemt en er in het eerste kwartaal van dit jaar 18.000 bouwvergunningen zijn verleend.

De afgelopen jaren (2016-2020) lag de woningbouwproductie gemiddeld op 75.000 woningen per jaar. In het eerste kwartaal van 2021 zijn al 21.000 woningen gerealiseerd, waarvan 19.000 nieuwbouwwoningen. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en 19% meer dan twee jaar geleden. Volgens de nieuwe inventarisatie zijn er plannen voor gemiddeld 107.000 woningen per jaar voor de periode tot 2025.

De verwachting is dat het tekort de komende jaren eerst nog verder zal toenemen

De coronapandemie en de bouw van jaarlijks ruim 75.000 woningen heeft de scherpe stijgende lijn van het woningtekort weliswaar wat getemperd, maar het actuele woningtekort staat voor dit jaar alsnog op 279.000 woningen (3,5% van de woningvoorraad). De verwachting is dat het tekort de komende jaren eerst nog verder zal toenemen tot 2025 om daarna gestaag af te nemen. De komende tien jaar zijn 900.000 extra woningen nodig om woningzoekenden voldoende kans te geven op een goede en betaalbare woning.

Het afgelopen half jaar is er plancapaciteit toegevoegd voor 140.000 woningen tot 2030. Voor de periode tot 2030 (9 jaar) betekent dit een totale plancapaciteit voor 961.300 te bouwen nieuwe woningen.