Plannen voor gebied rond vijver in Wilhelminaoord. Ruimte voor zes starterswoningen en vier huurhuizen

De concepttekening van de plannen rond de vijver in Wilhelminaoord.

De concepttekening van de plannen rond de vijver in Wilhelminaoord. Aangeleverde illustratie.

In Wilhelminaoord zijn plannen in de maak voor de omgeving van de vijver achter de kiosk en het daar achterliggende bosgebied langs de Vaartweg. De intentie is om het gebied beter ‘beleefbaar en toegankelijk’ te maken. Dat moet dan gebeuren in combinatie met de bouw van starterswoningen.

Er is ruimte voor de bouw van zes starterswoningen en mogelijk nog vier huurwoningen. Het bosje wordt opgeknapt en er komen paden in met nieuwe beplanting. Een deel van de bomen verdwijnt en wordt vervangen door loofbomen. De natuurwaarde blijft behouden. Bij de vijver is ruimte voor een steiger. En achter de snackbar komt een kleine speeltuin voor gasten van dit horecabedrijf.

De schets is een voorstel van Dorpsgemeenschap Wilhelminaoord-Frederiksoord, Vitaal Wilhelminaoord, inwoners, de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid. In een tweede fase worden de plannen nu verder in detail uitgewerkt.