Politiek hikt aan tegen verhoging ozb

Het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen. Google Maps

Dalfsen - ‘We leven in een bijzondere tijd. Het geld klotst in Den Haag en bij de provincie Overijssel tegen de plinten op. Tegelijkertijd worden wij geconfronteerd met oplopende tekorten waardoor nu zelfs in Dalfsen lokale voorzieningen onder druk komen te staan.’

‘Voor ons onbestaanbaar.’ Dit stelde fractievoorzitter Leander Broere van de PvdA maandagavond tijdens de raadsvergadering van de algemene beschouwingen. Hij riep de andere fracties op tot actie te komen door hun achterban in Den Haag in te schakelen.

Burgemeester en wethouders hebben grote ombuigingen voorgesteld met een opbrengst van een miljoen euro om een sluitende begroting te krijgen. Verder wil het college de inkomsten verhogen en worden plannen langzamer uitgevoerd.

Alle politieke partijen kregen maandagavond acht minuten de tijd om hun beschouwing voor te lezen en te reageren op de voorstellen. Een van de voorstellen is om de onroerendzaakbelasting (OZB) drie jaar achter elkaar te verhogen met 6 procent.

De meningen hierover zijn duidelijk verdeeld: fractievoorzitter van Gemeentebelangen, de grootste partij in de raad stelde ervan overtuigd te zijn dat een OZB-verhoging nodig is. Maar of de partij mee gaat in het voorstel is mede afhankelijk van deze beraadslagingen.

Ramaker was namens de CDA fractie minder duidelijk over hoe om te gaan met de OZB. De fractie houdt de mogelijkheid open om te kiezen voor een lagere verhoging.

Luco Nijkamp van de ChristenUnie (CU) vroeg wat er precies bedoeld werd met beraadslagingen. De CU vindt een verhoging van 3 maal 6 procent niet nodig en niet wenselijk.

De PvdA is ook tegen de verhoging. De VVD vindt de verhoging te fors en Ben Schrijver van de D66 vroeg zich af het spaargeld hier niet voor kan worden gebruikt.

Duidelijk is ook dat de partijen zeer verschillend denken over de financiële situatie van de gemeente en hoe om te gaan met de reserves. Veel partijen vinden dat het college te veel plannen die te maken hebben met preventie financieel kort.

Door de veelheid aan collegevoorstellen konden de fractievoorzitters in hun acht minuten spreektijd slechts enkele punten inbrengen.

Donderdagavond wordt de tweede ronde gehouden en moeten de raadsleden besluiten nemen over de vele voorstellen. De verwachting is dat dit gepaard gaat met moties en veel amendementen.