Samen aan de slag op het land met Terra Practica.

Praktijk en theorie komen samen: extra leermoment voor landbouwstudenten

Samen aan de slag op het land met Terra Practica. Eigen foto

Koekange/Meppel – Negen veehouders in Zuidwest-Drenthe werken voor het tweede jaar mee aan het Terra Practica van Terra MBO uit Meppel. Studenten van de landbouwopleiding gaan wekelijks naar een bedrijf om daar in groepjes in de praktijk te duiken.

„We willen de studenten graag helpen mee te bewegen met alle veranderingen in de agrarische wereld”, zegt Marie-José Hooch Antink uit Koekange. Samen met haar man Rudi bestiert ze daar een melkveehouderij en ontvangt ze de studenten met open armen, in het kader van Ondernemend Leren.

„We brengen theorie en praktijk bij elkaar”, laat de boerin weten. Het is echter geen stage voor de studente. „Dit is echt anders dan een stage, hier werken de studenten in groepen en leren ze van elkaar. Ze doen dit naast hun stage en nemen bijvoorbeeld informatie van hun stageadres of hun ouderlijk bedrijf mee naar de melkveehouder”, legt Rosalie Rooze namens Terra MBO uit.

‘Inspireren’

Volgens Marie-José is dat juist leerzaam voor de studente, omdat ze bedrijfsgegevens met elkaar kunnen vergelijken. „Met de informatie van ons bedrijf bijvoorbeeld, zo krijg je beter inzicht in de verschillen die er zijn.”

Volgens Rudi zijn het leerzame momenten voor de groepen studenten. „Ze leren in de praktijk over het rantsoen van koeien en beheer van maïs- en grasland. Waarom ze hier graag komen? Ze zien, ruiken en voelen het bedrijf en kunnen hier tussen de koeien lopen, door de maïs en het grasland, dat inspireert de jongelui”, weet de inwoner van Koekange.

Ervaringen

Het mes snijdt aan twee kanten, want het project heeft ook voordelen voor de melkveehouders. „Het houdt ons scherp. Wij zijn als agrarische sector ook verantwoordelijk voor het opleiden van goede mensen voor de toekomst.”

Ook Jan-Roelof Meesters ziet voordelen. De agrariër heeft een boerenbedrijf op Haakswold, net nog buitengebied van de gemeente Meppel, maar is ook Business Innovatiemanager Food en Agri. „Ik ben bij veel projecten in de landbouw betrokken, er gebeurt enorm veel en het is leuk om die ervaringen in discussies met de jeugd mee te nemen. Dat is ook interessant voor de partners met wie ik werk. Het is voor hen ook mooi om te horen hoe de toekomstige generatie over ons denkt en tegen de sector aankijkt. Tegen natuurinclusieve landbouw, het wel of niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen en dat soort zaken. Dat kan ik weer meenemen naar die gremia”, constateert Jan-Roelof.

‘Mooie discussies’

De expert heeft een mooie wisselwerking zien ontstaan, want de jeugd staat toch wat anders in het leven. „Het levert mooie discussies op.” Woorden van Meesters waarmee Rosalie Rooze blij is, want daar is het mede om te doen.

„Er worden verschillende onderwerpen uitgediept in Terra Practica, eerst krijgen ze in de les theorie, dan kunnen ze daarna de vertaalslag maken in de praktijk. Het is een fijne manier van leren.” Jan-Roelof stelt vast dat het voor de studenten goed is om mee te krijgen wat de financiële gevolgen van alle veranderingen in de landbouw zijn.

„Ik probeer er vanuit mijn bedrijfseconomische achtergrond naar te kijken. Wat kan wel en wat niet? Investeren in een machine of in de stal? Dat moet je doorrekenen. Juist door onderweg te pakken waar ze dagelijks mee bezig zijn in hun hoofd, maakt het wel heel concreet en op een eenvoudige manier laagdrempelig."

Garanderen

Door de jongste lockdown zijn de bedrijfslessen uitgesteld. „De negen bedrijven kunnen de anderhalve meter niet garanderen en willen liever even geen groepen op hun terrein. Dat komt straks wel weer”, zegt Rosalie. De bedrijven zijn in geheel Zuidwest-Drenthe gevestigd en het was via de bestaande netwerken geen enkel probleem om er negen bij elkaar te krijgen.

Terra leverde eerder ook al studenten voor het in kaart brengen van de regionale voedselproductie voor de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, maar ook voor een onderwerp als precisielandbouw werd al de samenwerking gezocht.