Protestantse Kerk Willemsoord gaat laagdrempelige diensten nieuw leven inblazen: 'Leuke liedjes en bidden voor je huisdier'

De werkgroep die de laagdrempelige diensten in Willemsoord nieuw leven inblaast. Foto: Wilbert Bijzitter

Vrolijke liedjes, een verhaal uit de kinderbijbel en bidden voor je huisdier. Dat kan allemaal in de laagdrempelige diensten, die de Protestantse Kerk Willemsoord nieuw leven gaat inblazen. Vandaag, zondag, is de eerste met als thema ‘Blij zijn’. „We hopen op een volle bak!”

In de jaren 2000 tot 2017 organiseerden kerken in Steenwijk en regio regelmatig laagdrempelige diensten. Hier was iedereen welkom, dus ook mensen met een verstandelijke beperking. Frans Westermann, sinds mei de dominee van de Protestantse Kerk in Willemsoord, vindt het een goed idee om deze diensten nieuw leven in te blazen.

Samen met ouderling Mirjam Hunze en kerkrentmeester Cor Sijbesma vormt hij nu een werkgroep die de diensten voorbereidt. Sijbesma heeft daar nog zijn tante Ria Mol bijgehaald. Zij was de initiatiefnemer van de vorige reeks laagdrempelige diensten. „Ik was destijds werkzaam in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en heb hen gevraagd hoe ze het zouden vinden om een kerkdienst te bezoeken”, vertelt de Steenwijkse. Daar bleek veel behoefte aan te zijn, waarna Mol 17 jaar lang laagdrempelige diensten heeft georganiseerd, die ze toen nog ‘aangepaste kerkdiensten’ noemde.

„Het ging er speels en vrolijk aan toe tijdens de zondagmiddagen van de aangepaste diensten,” vertelt Mol aan de andere werkgroepsleden. Bij het organiseren van de komende laagdrempelige diensten leren zij graag van haar ervaringen. „We zongen liedjes uit de bundel van Johannes de Heer en van Elly & Rikkert, lazen verhalen voor uit de kinderbijbel en tijdens de collecte speelden bezoekers op muziekinstrumenten,” legt ze uit. Elke keer kwamen er enkele tientallen mensen op af, maar nadat het niet meer lukte om voldoende vrijwilligers te vinden, bloedde het initiatief langzaam dood.

De werkgroep nam veel van deze onderdelen van de vorige aangepaste diensten over. „Ook wij gaan zondag vrolijke liederen en evergreens zingen, zoals Welk een vriend is onze Jezus en De Heer is mijn herder . De dominee zal daarbij zelf achter de piano gaan zitten om de liederen te begeleiden. Hij hoopt dat de kerkgangers uit volle borst mee zullen zingen, maar als ze alleen ‘lalalala’ zingen, vindt hij dat ook prima.”

Bijpraten met God

„Mensen maken vaak regels hoe kerkdiensten eruit moeten zien, maar ik geloof niet dat onze lieve Heer dat ook doet”, zegt Hunze. „Wij willen iedereen het gevoel geven dat hij welkom is en zichzelf mag zijn.” Westermann knikt. Wat hem betreft mogen de kerkgangers ook gebedsonderwerpen aandragen. „Bidden is ‘bijkletsen met God’ en daarom mag je ook gebed vragen voor je zieke poes, zoals eens iemand deed in mijn vorige kerkelijke gemeente in Voorne Putten”, vertelt hij. In die gemeente had hij goede ervaringen met laagdrempelige diensten. „De kerk puilde daar ‘s middags altijd uit.”

Preken doet Westermann niet zondag. Wel wil hij een verhaal vertellen dat aansluit bij het thema van de dienst: ‘Blij zijn’. Dat zal gaan over Zacheüs, over wie in Lucas 19 een verhaal staat. Westermann wil uit gaan leggen hoe je net als deze hoofdtollenaar blij kunt worden, ook als je niet zo geliefd bent. Om dat aanschouwelijk te maken, denkt hij erover om blauwe belastingenveloppen uit te gaan delen in de kerk. Sijbesma realiseert zich dat er ook kerkleden zijn, die moeite zullen hebben met de laagdrempelige diensten. „Wij staan open voor feedback, maar maak eerst eens een laagdrempelige dienst mee en reageer dan”, nodigt Westermann hen uit.

Inmiddels hebben al heel wat oud-cliënten van Mol en anderen toegezegd dat ze naar de nieuwe reeks laagdrempelige diensten willen komen. De werkgroep zorgt voor vervoer voor die mensen die niet zelf kunnen komen. „We hopen op een volle bak met mensen met en zonder beperking, hun familieleden, begeleiders en onze eigen gemeenteleden”, zegt Westermann. De werkgroep is achter de schermen al hard bezig met het nadenken over het vervolg van de eerste dienst. Dat wordt een Kerstdienst rond 19 december.

De laagdrempelige dienst op 10 oktober in de Protestantse Kerk in Willemsoord aan de Steenwijkerweg 159 begint om 15.00 uur. Na afloop is koffie en thee met koek. Bel voor meer informatie of vervoer met Mirjam Hunze: telefoon 06-52497061.

Nieuws

menu