Protestantse wijkgemeente De Weide in Hoogeveen onderzoekt het online kijken: op weg naar een hybride kerkdienst

Bijna 65 procent van de leden van Protestantse Wijkgemeente De Weide in Hoogeveen keek tijdens de coronacrisis wekelijks online naar de diensten. Dik 70 procent wil dat de digitale kerk op deze wijze blijft bestaan, ook na de crisis, naast de reguliere diensten.

Wijkgemeente De Weide in Hoogeveen onderzocht het online kijken van de dienst. De gelovigen zijn positief. Sommigen zien dit als een goed alternatief voor fysieke erediensten.

Wijkgemeente De Weide in Hoogeveen onderzocht het online kijken van de dienst. De gelovigen zijn positief. Sommigen zien dit als een goed alternatief voor fysieke erediensten. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Protestantse Wijkgemeente De Weide in Hoogeveen heeft een enquête gehouden onder de kerkgangers hoe ze de onlinediensten tijdens de coronacrisis beoordelen. 130 kerkleden deden mee aan het onderzoek. Het is een belangrijke vraag voor de toekomst, hoe de kerken de mix van online en fysiek uitvoeren. Onderzoek van de PKN wijst uit dat er meer mensen online kijken dan er voor corona in de kerk kwamen.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn veel kerken hun kerkdiensten online gaan uitzenden. Sommige deden dat al en konden meteen inhaken op de nieuwe behoefte. Andere investeerden hals over de kop in apparatuur. Eerst kwam de zegen, toen het ongemak, en nu de vraag wat we ervan willen behouden? Wat zijn de mogelijkheden en kansen van een hybride vorm van kerkdiensten?

Protestantse wijkgemeente De Weide in Hoogeveen is een grote gemeente met op papier zo’n 3000 leden. Een opvallende uitkomst is dat 16,5 procent van de gelovigen de digitale dienst een goed alternatief vindt voor de reguliere dienst. 80 procent van de deelnemers aan het onderzoek is boven 50 jaar, moet hierbij aangetekend worden. Het is een goed alternatief, vindt een aanzienlijke minderheid. Ruim driekwart van de deelnemers zei na corona weer fysiek in de kerk te komen.

Vijfhonderd kijkers

Vijfhonderd kijkers keken tijdens het hoogtepunt van de crisis via de computer en een kleiner deel via KerkTV naar de diensten. Dat is bijna 65 procent. 31 procent keek twee of drie keer per maand. Een meerderheid volgde alleen de diensten in de Vredehorst, de kerk van wijkgemeente De Weide.

De waardering was hoog. 78,4 procent geeft het rapportcijfer 8 of een 9, ook voor de techniek. Nu wordt er minder gekeken, want de kerken zijn weer open, zij het dat de 1,5 meter-regel geldt en De Weide nog altijd een aanmeldplicht hanteert. Sinds afgelopen zondag wordt er weer gezongen tijdens de dienst, zij het een paar liederen. De kerk hoopt dit uit te bouwen.

Het is volgens de PKN erg lastig zicht te krijgen op wie nu precies de kerkdiensten online meekijken. Er kijken trouwe kerkgangers, incidentele kerkgangers (die misschien vaker kijken dan voorheen kwamen), nieuwe leden (waaronder gemeenteleden van kerken zonder (aansprekende) uitzending), kerkverlaters en nieuwe mensen die korter of langer blijven. Er is ook een groep mensen die later de dienst kijkt.

Hoe houd je contact

Een belangrijke vraag volgens de PKN is ook hoe je contact houdt met mensen die (alleen) online de viering meemaken. Als je al weet wie het zijn. Je kunt ze gelegenheid geven voorbeden aan te vragen, of bij te dragen aan de voorbereiding van de preek. De voorganger kan inleidende gedachten publiceren op de website of mailen naar bekende adressen, en mensen in de dienst oproepen zich daarvoor op te geven en daarop te reageren. Mensen die nooit reageren hou je altijd, ook in een fysieke kerkdienst. Aan kerken is het de taak de drempel zo laag mogelijk te maken om mee te doen.