Provinciaal planoloog Bernhard Hanskamp vertelt over ruilverkavelingen in Dwingeloo

Bernhard Hanskamp geeft een lezing over ruilverkavelingen en landschapsveranderingen. Foto: Jaspar Moulijn

Stichting Dwingels Eigen heeft Provinciaal planoloog Bernhard Hanskamp uitgenodigd een lezing te geven over ruilverkavelingen en landschapsveranderingen in de voormalige gemeente Dwingeloo. De lezing vindt plaats op 30 maart in dorpshuis Over-Entinghe in Dwingeloo.

Hanskamp heeft als provinciaal planoloog van binnenuit de veranderingen in het Drentse landschap meegemaakt vanaf de roerige jaren zeventig. In zijn boek Gewogen Ruimte beschrijft hij hoe besluiten omtrent de inrichting van Drenthe tot stand zijn gekomen.

Bestonden de essen en de groenlanden er eeuwenlang uit kleine percelen, vanaf de jaren 1920 ging door schaalvergroting het gehele gebied op de schop. Hierbij veranderde het landschap rond de dorpen in de gemeente enorm: akkers werden samengevoegd, wegen werden verlegd, houtwallen verdwenen en nieuwe bosschages kwamen ervoor terug.

Temmen en vergraven

Hanskamp laat tevens het temmen en vergraven van de Dwingelerstroom omstreeks 1930 de revue passeren, alsook de ontginning van natuur in het buitengebied voor nieuwe boerenbedrijven en de aanleg van de eerste nieuwbouwwijken midden jaren ’50. De presentatie begint om 19.30 uur en is gratis voor donateurs van Dwingels Eigen. Anderen betalen 2 euro. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuws

menu