Provincie Drenthe, gemeente De Wolden en drie schoolbesturen gaan voor verduurzaming van (school)gebouwen

Het gemeentehuis werd dit jaar al aardgasvrij. Wethouder Gerrie Hempen sloot in september de gasmeter af. Foto: Gemeente De Wolden

Er wordt de komende tijd gewerkt aan de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen in de gemeente De Wolden. Daarvoor hebben diverse partijen een intentieverklaring ondertekend.

Via het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Drenthe gaan gemeente De Wolden en de besturen van de onderwijsstichtingen Wolderwijs, TrEf Onderwijs en CBS De Wegwijzer aan de slag met verduurzaming van hun gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen.

De provincie Drenthe heeft een Rijksbijdrage ontvangen voor de inrichting van het zogeheten ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed om maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Dat zijn bijvoorbeeld schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders uit de langdurige zorg en eerstelijnszorg, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Ook gemeenten met minder dan 25.000 inwoners komen in aanmerking voor het programma.

Het gaat in Drenthe om circa 160 vastgoedeigenaren. Vanuit het programma worden de vastgoedeigenaren ondersteund met gratis begeleiding en advies van ervaren deskundigen om tot een plan van aanpak te komen. „Het markeren van het startmoment bij de gemeente De Wolden en de betrokken schoolbesturen draagt bij aan een positief geluid in de energietransitie”, vertelt Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Energie. „Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de provincie op het gebied van energie en klimaat.”

Primeur

De Wolden is de eerste gemeente die samen met de deelnemende schoolbesturen (Wolderwijs, TrEf Onderwijs en De Wegwijzer) start met het programma. Binnen ongeveer een half jaar worden voor de schoolgebouwen en de ongeveer twintig gemeentelijke gebouwen (denk aan sporthallen en brandweerkazernes) energieadviezen en bijbehorende scenario’s gemaakt voor de uitvoering van die adviezen.

„Het is geweldig dat we samen met de schoolbesturen en de provincie de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in De Wolden gaan oppakken”, zegt wethouder Hilda Mulder. „We willen als gemeente graag het goede voorbeeld geven door onze eigen gebouwen te verduurzamen. Met het ontzorgingsprogramma kunnen we, nadat het gemeentehuis dit jaar aardgasvrij is geworden, de volgende stappen zetten. Qua timing sluit het ontzorgingsprogramma van de provincie mooi aan bij onze ambities vanuit het concept-Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.”

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een gedeelde visie van scholen en gemeente met betrekking tot strategische keuzes en investeringen in bijvoorbeeld schoolgebouwen. Ook de onderwijsbesturen hebben zin om met verduurzaming aan de slag te gaan. Berien Bakker, bestuurder Stichting Wolderwijs: „We zijn blij met de kans die de Provincie Drenthe ons en gemeente De Wolden biedt. Duurzaamheid is voor ons als maatschappelijke organisatie een logische stap voor de toekomst van kinderen.”

Nieuws