Provincie Overijssel veegt de vloer aan met stikstofplannen kabinet. 'Niet realistisch, niet afgestemd en onhaalbaar’

De provincie Overijssel vindt de stikstofplannen van het kabinet niet realistisch, niet afgestemd op de lokale situatie en onhaalbaar. Ook het perspectief voor de landbouw ontbreekt.

Overijssel gaat naar eigen zeggen door met de eigen aanpak.

Overijssel gaat naar eigen zeggen door met de eigen aanpak. Foto: Frens Jansen

Dat laten Gedeputeerde Staten van deze provincie weten. „We nemen de ruimte om gebiedsgericht af te wijken van de stikstofdoelen, zoals door het kabinet zijn gegeven en te komen tot een aanpak die logischer en realistischer is, afgestemd met andere opgaven en over een reëlere tijdsperiode.”