Provincie Drenthe gaat in hoger beroep tegen de uitspraak rond lelieteelt bij het Holtingerveld

Er is al jaren discussie over lelieteelt. Frens Jansen

Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 18 juni in de kwestie lelieteelt bij het Holtingerveld. De rechtbank oordeelde dat de provincie ten onrechte geen vergunning heeft geëist van de lelieteler.

Milieudefensie Westerveld spande een zaak aan tegen de provincie Drenthe omdat die niet handhavend optrad tegen het draineren, beregenen, onttrekken van grondwater en gebruik van bestrijdingsmiddelen op vijf percelen voor lelieteelt. Deze percelen liggen bij het Natura-2000 gebied Holtingerveld.

De rechtbank heeft uitgesproken dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nabij Natura 2000-gebieden.

Het gaat in eerste instantie om een pro forma beroepschrift, zonder inhoudelijke argumentatie.

Nieuws

menu