Provincie verstrekt opnieuw subsidie aan burgers voor een klimaatvriendelijke leefomgeving

Bedek je een dak met groen, dan koel je enkele graden terug.

Om het voor inwoners, scholen en bedrijven uit de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe aantrekkelijker te maken om maatregelen te treffen die bijdragen aan een klimaatveerkrachtig Drenthe, stelt de provincie 50.000 euro beschikbaar. In 2022 ontvangt het waterschap Drents Overijsselse Delta dat geld voor de regeling „Klimaat Actief!”.

Met de bijdrage van afgelopen jaar zijn er in Hoogeveen en Meppel veel groene daken aangelegd. Daarnaast kan een school in Zuidwolde dankzij subsidie aan de slag met een klimaatbestendig schoolplein waarmee wateroverlast in de toekomst kan worden voorkomen. De groene daken zorgen er onder andere voor dat regenwater opgevangen wordt. Hierdoor wordt het riool minder belast. Ook heeft het een isolerende werking en trekt het vlinders, bijen en andere insecten aan. Dit is goed voor de tuin.

Gedeputeerde Hans Kuipers: „Na het succes van afgelopen jaar dragen we graag opnieuw bij aan Klimaat Actief! We kijken samen met gemeenten en de waterschappen ook hoe we inwoners in de rest van Drenthe kunnen ondersteunen bij het klimaatveerkrachtig maken van hun eigen omgeving. Op die manier kunnen we beter omgaan met de klimaatveranderingen, verminderen we de kwetsbaarheid voor het extreme weer én benutten we de kansen die een veranderend klimaat biedt.”

Het waterschap Drents Overijsselse Delta biedt al enkele jaren de subsidieregeling Klimaat Actief! aan om inwoners, scholen en bedrijven te stimuleren om hun omgeving te vergoenen. Hans Wijnen, lid dagelijks bestuur: “De bijdrage van de Provincie Drenthe maakt dat we meer mensen kunnen helpen. In totaal is er volgend jaar 103.000 euro beschikbaar voor inwoners die zelf aan de slag willen met hun omgeving.”

Meer informatie op www.wdodelta.nl/klimaatactief . Daar wordt de regeling toegelicht.

Nieuws

Meest gelezen