Psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug wil uitbreiden. Er ligt een plan voor nieuw gebouw met plek voor 24 extra patiënten

Veldzicht, centrum voor transculturele psychiatrie, in Balkbrug. Foto: Veldzicht/Thomas Fasting

Veldzicht, centrum voor transculturele psychiatrie, in Balkbrug heeft plannen om te gaan uitbreiden. Bedoeling is dat er binnen de hekken van de kliniek een nieuw gebouw komt, waar plek is voor 24 patiënten.

Als alle lichten op groen komen te staan, verwacht Veldzicht over 2,5 jaar de eerste schop in de grond te kunnen zetten voor de nieuwbouw.

„De plannen zijn nog niet in beton gegoten”, zegt René Tingen, procesmanager integrale veiligheid en huisvestingsprojecten van Veldzicht. „Zeker is in elk geval dat de geplande nieuwbouw een plek krijgt binnen de hekken van Veldzicht, op het deel waar de hoogste mate van beveiliging geldt. We zijn nu bezig met het opstellen van een programma van eisen, waarin staat wat we precies willen bouwen. Als dat gereed is, gaan we een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente. Maar dat zal op zijn vroegst pas volgend jaar gebeuren.”

Uitbreiding staat los van afgeblazen bouwplan

Om eventuele misverstanden te voorkomen, benadrukt Tingen dat de voorgenomen uitbreiding helemaal los staat van de vorig jaar afgeblazen bouwplannen voor een zogenoemde Beschermde Woonvoorziening Veldzicht. Dit ging om de (tijdelijke) opvang van maximaal twintig ongedocumenteerde vreemdelingen die kampen met psychiatrische problemen. Vanuit het dorp was hier flinke weerstand tegen. Omdat de noodzaak voor zo’n voorziening ontbrak, ging het bouwplan uiteindelijk definitief van tafel.

De structurele uitbreiding waar nu sprake van is, komt op dezelfde plek als de eerder beoogde locatie; op het grasveld naast Huize Erica, binnen de beveiligde setting van Veldzicht. Het bestaande hekwerk zal hiervoor worden verlengd. „Belangrijk verschil is dat de toekomstige patiënten, afgezien van eventueel verlof, niet buiten de kliniek komen”, zegt Tingen. „Bij de vorige bouwplannen was er juist sprake van een doelgroep die zich deels vrij buiten de kliniek mocht bewegen.”

De uitbreiding van Veldzicht betreft 24 plaatsen. De exacte doelgroep is nog niet vastgesteld. Wel is het zeker dat het gaat het om forensische patiënten op beveiligingsniveau 4, het hoogste beveiligingsniveau binnen Veldzicht. Onder deze doelgroep vallen de patiënten met een tbs-maatregel of gedetineerden met psychiatrische problematiek.

35 extra arbeidsplaatsen

„Vanochtend zijn zowel onze eigen medewerkers als diverse direct betrokken in het dorp door ons persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen nieuwbouw”, vertelt Ton van Duijnhoven. Hij is sinds 1 maart waarnemend algemeen directeur in Veldzicht. Van Duijnhoven is blij met de uitbreiding. „De uitbreiding van 172 naar 196 bedden levert naar schatting zo’n 35 extra arbeidsplaatsen op.”

Veldzicht kondigde vorig jaar aan de communicatie richting het dorp te willen verbeteren. Het zo vroeg mogelijk informeren van de bevolking over de huidige uitbreidingsplannen past in dat streven.

Nieuws

menu