PvdA De Wolden vindt dat jeugd gratis moet kunnen sporten

Kandidaten voor PvdA De Wolden. Jaap Slot

Zuidwolde - Iedereen tot en met 18 jaar moet één gratis sport- of cultuur-abonnement krijgen van de gemeente. Dat schrijft de PvdA in het verkiezingsprogramma.

Volgens de sociaaldemocraten is een forse investering in de jeugd van De Wolden zijn geld dubbel en dwars waard. ‘Het beoefenen van een sport of het leren bespelen van een instrument is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Bovendien zien we een trend dat – gemiddeld gezien – de Nederlandse jongere steeds zwaarder wordt. Ook de jeugd in De Wolden wordt steeds dikker.’ Volgens de PvdA heeft de coalitie van Gemeentebelangen en VVD ervoor gekozen te korten op subsidies voor sportverenigingen en wil het alleen vernieuwende initiatieven deels ondersteunen. ‘Het gevolg lijkt te zijn dat steeds meer verenigingen leden verliezen en/of inkomsten.’

De PvdA komt met meer voorstellen in het programma. Zo moet het aloude arbeidsbureau weer in ere hersteld worden. De PvdA constateert dat er een slechte afstemming is tussen banen en werkzoekenden. Het arbeidsbureau moet een regionaal werkende organisatie zijn die zowel de werkzoekenden als de bedrijven kent. ‘Zeker nu gemeenten door de Participatiewet een veel grotere rol hebben gekregen, moete we dit weer gaan oppakken. In regionaal verband, maar als het moet, als start in De Wolden.’

De bezuinigingen op de bibliotheek zijn een doorn in het oog van de partij van lijsttrekker Mark Turksma, cultuur staat hoog in het vaandel. Er wordt een uitgebreide culturele ontdekkingstocht bepleit. Schooljeugd wordt zo elk jaar afwisselend in contact gebracht met museumbezoek, toneel, muziek, dans en cabaret. De jaarlijkse kosten worden dan door de gemeente betaald.

De PvdA wil ook dat er een historische Canon van De Wolden wordt opgesteld. Daarin worden de belangrijkste gebeurtenissen, plaatsen en bezienswaardigheden van De Wolden aangehaald. ‘De totale canon moet ook een vertaling krijgen voor internet, waarbij er in samenwerking met het Recreatieschap Drenthe wandel- en fietsroutes worden ontwikkeld. Dit kan De Wolden nog aantrekkelijker maken voor toeristen.’

Verder wil de PvdA openbare toiletten in de grote kernen, een regeling dat leegstaande winkelpanden als expositieruimte kunnen worden gebruikt en een belangrijke stem van burgers bij het bepalen van de subsidie van Initiatiefrijk De Wolden. ‘De PvdA vindt dat de keuze voor de projecten niet meer door de gemeente moet worden gemaakt.