PvdA Westerveld neemt het op voor tijdelijke bewoners recreatiepark

De PvdA-fractie in de gemeente Westerveld zet vraagtekens bij de gang van zaken rond tijdelijke bewoning van een recreatiepark. De fractie heeft gehoord dat tijdelijke bewoners op straffe van een dwangsom hun woning moeten verlaten. Dit is volgens de PvdA in strijd met eerder afgegeven gedoogbeschikkingen.

Park Nieuwland.

Park Nieuwland. Foto: Google Maps

‘Mede door de recreatieparken kent Westerveld gelukkig de mogelijkheid, om mensen die soms onverwachts en snel tijdelijke woonruimte nodig hebben te huisvesten in zogenaamde pauzewoningen. Recreatieparken bieden hiervoor een tijdelijke oplossing ten tijde van de uiterst krappe woningmarkt’, schrijft Jan Puper namens de fractie in schriftelijke vragen aan het college van B en W. Volgens de PvdA moet het gebruik van deze pauzewoningen vastgelegd worden in een duidelijk handelingsperspectief voor zowel tijdelijke bewoners als parkeigenaren, met een goed controleerbaar toetsingsproces.

Nieuws

menu