PvdA komt met vragen over komst nieuwe school in leegstaand schoolgebouw in Darp. 'Hoe is dit zo plotseling geregeld?'

De inwoners van Darp zijn door de gemeente buitenspel gezet bij het zoeken naar een goede invulling van het leeggekomen gebouw van obs De Veldwikke. Dat valt op te maken uit vragen die PvdA Westerveld aan het college van B en W van Westerveld stelt.

Roelof Veldhuis (links) van de gemeente Westerveld geeft informatie aan belangstellenden tijdens een inloopavond over de toekomst van de school in juli 2021.

Roelof Veldhuis (links) van de gemeente Westerveld geeft informatie aan belangstellenden tijdens een inloopavond over de toekomst van de school in juli 2021. Foto: Wilbert Bijzitter

Door een samengaan van obs De Veldwikke in Darp en basisschool De Bosrank in Darp gingen de kinderen uit Darp vandaag voor het eerst naar school in Havelte. Voor het schoolgebouw in Darp dat door de fusie na tientallen jaren is leeg komen te staan, zou een passende invulling gezocht worden. Althans dat dachten de vertegenwoordigers van de Dorpsgemeenschap.

Toezegging

Op 5 juli, tijdens een bijeenkomst met de Dorpsgemeenschap en vertegenwoordigers van Welzijn Mensenwerk en de gemeente Westerveld, is gesproken over de toekomst van het schoolgebouw. In dat gesprek heeft de gemeente volgens de PvdA een toezegging gedaan dat de Dorpsgemeenschap en de gemeente samen op zouden trekken over de invulling van het schoolgebouw en aanverwante zaken. Een week na de bewuste bijeenkomst werd duidelijk dat er een huurcontract getekend is met de Bijzondere school de Buitenhoeve, dat er een school in het schoolgebouw komt én een kinderdagverblijf voor 0- tot 4-jarigen. Dit laatste betekende voor de inwoners de klap op de al eerder afgestoken vuurpijl: Darp heeft namelijk al jaren een Buiten Schoolse Opvang/kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Vragen

De PvdA heeft bezorgde dorpsbewoners gesproken en wil nu van de gemeente weten hoe dit allemaal zo plotseling geregeld is en waarom de Dorpsgemeenschap niet is gehoord over de invulling. „Wij willen ook weten of het gaat om een kortlopende huur of een huur van onbepaalde tijd. Dit gezien de verbouw van het schoolgebouw en de mogelijke uitbreiding van woningen waar ook een grote behoefte naar is in Darp”, aldus een verbouwereerde fractieleider Jan Puper. Hij vervolgt: „En wij willen van het college ook antwoord op de vraag het zij denkt het probleem rond twee kinderdagverblijven in Darp te gaan oplossen. Zeker wanneer een en ander al geregeld is, zonder de dorpsgemeenschap hierin te betrekken.”