Raad Dalfsen eist meer informatie over formaldehyde woningen

Het gemeentehuis van Dalfsen. Foto Mediahuis Noord

De raad van Dalfsen heeft maandagavond unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin de gemeente woonstichting Vechthorst nog eens extra aanspoort om haar bewoners beter te informeren over de zogenaamde ‘formaldehyde woningen’ in Dalfsen.

„De gezondheid van deze mensen staat op het spel en de klachten blijven”, stelde Inge Haarman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. „De bewoners van de woningen hebben recht op alle informatie.” Nadat de stof formaldehyde was gemeten in de woningen aan het Grasklokje hebben de bewoners hun woningen verlaten. Na enige tijd mochten ze terug maar konden ook kiezen voor een andere woning. Van dat laatste aanbod hebben enkele bewoners gebruik gemaakt.

De betreffende woningen hebben een te hoge concentratie formaldehyde. Wethouder Schuurman zei in de vergadering: „De relatie van formaldehyde en isolatiemateriaal nog niet is vastgesteld. Dat onderzoek loopt nog.” Zolang er nog geen oplossing is, pleit de gemeenteraad ervoor om de bewoners beter te informeren over het proces en de gezondheidsrisico’s te benoemen. De gemeenteraad stelt in de motie ook dat Vechthorst haar totale woningbestand controleert op de concentratie formaldehyde.

Nieuws

menu