Raad Dalfsen wacht met stappen tegen De Vechthorst in zaak formaldehydewoningen

Eind maart worden de resultaten van het onderzoek naar formaldehyde in de woningen in Dalfsen afgerond. shutterstock

De gemeenteraad van Dalfsen onderneemt eerst geen stappen richting woonstichting Vechthorst over de kwestie van de formaldehyde woningen in Dalfsen. Ze wacht eerst de resultaten van een onderzoek af.

In januari eiste de raad in een motie dat woonstichting Vechthorst haar totale woningbestand moest controleren op de concentratie formaldehyde, de eventuele gezondheidsrisico’s voor bewoners in beeld moest brengen en beheersmaatregelen diende te nemen. Ook moest de informatievoorziening naar de bewoners veel beter.

De raad wil nu eerst wachten tot het onderzoek naar de formaldehydewoningen in Dalfsen is afgerond. Aan de hand van de uitkomsten daarvan wordt bekeken welke stappen nodig zijn. CDA’er Bert Ruitenberg stelde maandagavond tijdens de raadsvergadering dat er een gesprek met De Vechthorst heeft plaats gevonden die “duidelijk en verhelderend “ was.

Nieuws

menu