Raad De Wolden akkoord met extra rotondes in N375, maar boek kan nog niet dicht: omwonenden voelen zich onvoldoende gehoord

De huidige oversteek bij Berghuizen wordt als onveilig bestempeld.

De huidige oversteek bij Berghuizen wordt als onveilig bestempeld. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De gemeenteraad van De Wolden ging donderdagavond akkoord met de aanleg van twee extra rotondes in de N375, maar of daarmee het boek dicht kan, is maar zeer de vraag. De angst bestaat dat de verkeersdruk op aansluitende wegen dermate toeneemt, dat het daar veel drukker én dus onveiliger wordt.

De aanleg van rotondes bij Gijsselte en Berghuizen moeten in de ogen van de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden de provinciale weg juist veiliger maken. Om dit te realiseren is al in 2016 een traject gestart, dat een gebed zonder eind werd. Werkgroepen in Berghuizen en Gijsselte waren onderdeel van de participatie, maar juist dat aspect kreeg een flinke knauw. Bewoners van wegen als de Koekangerdwarsdijk, Achterma en de Gijsselterweg waren na afloop van de raadsvergadering ontstemd. Ze hebben de indruk dat gemeente en provincie geen zin meer hebben in discussie en nu aan de slag willen. Bovendien kwam de provinciale switch van tunnels (te duur) naar rotondes zonder inbreng van de burgers tot stand.

Vechtdalvariant

Vanuit Berghuizen werd vorige maand nog een alternatief aangedragen, de zogenaamde Vechtdalvariant. In de fonkelnieuwe N340 van Ommen naar Zwolle is een oversteek gemaakt waar het verkeer over de provinciale weg gewoon door kan stromen, terwijl verkeer vanuit de zijwegen veilig kan oversteken. Daar zijn verkeerslichten geplaatst, die alleen op rood springen als er verkeer van een zijweg komt, auto’s of fietsers.

„Dat alternatief is met enkele aanpassingen goed bruikbaar. Zonder verkeerslicht en mét een verhoogde zijberm, zodat de auto’s niet op en af kunnen rijden van de N375 naar- of van de Koekangerdwarsdijk”, licht Henk Koetsier toe. Hij woont op de Dwarsdijk en vreest dat die weg van slechts vier meter breed kapot wordt gereden als de verkeersintensiteit toeneemt. Ook een groep bewoners in de buurt van Gijsselte vinden zo’n alternatief beter dan een rotonde, zo bleek uit de woorden van Paul van Eyk.

Warm aanbevolen

In de raadsdiscussie waren het met name Henk van IJzendoorn (GroenLinks) en Corné den Hollander (ChristenUnie) die het alternatief warm aanbevolen bij wethouder Mark Turksma. Van IJzendoorn zette grote vraagtekens bij de beoordeling van dat alternatief door de provincie Drenthe. „Er kwam één dag later al antwoord, met onzin-argumenten die onvoldoende recht doen aan het idee”, betoogde hij. „In de cijfers wordt uitgegaan van een verdubbeling van het verkeer op de Koekangerdwarsdijk. Met Den Hollander was Van IJzendoorn van mening dat de Vechtdalvariant meer veiligheid biedt en de gemeente kosten bespaart, want geen geluidswallen en verkeersremmende maatregelen op al die andere wegen.

Den Hollander noemde het vreemd dat in de ene weg (N375) verkeersbevorderende maatregelen worden genomen, terwijl elders verkeersbelemmerende maatregelen moeten komen. Wethouder Mark Turksma was in eerste instantie makkelijk in zijn antwoord. „Wij vonden het de moeite waard om het alternatief te bekijken, maar de weg is van de provincie, daar gaan wij niet over.” In tweede instantie noemde Turksma argumenten als ‘hoge randen’ en verkeerslichten, alsmede veel drukkere aansluitingswegen als argumenten.

Het verzoek van beide raadsleden aan de wethouder om toch nog een extra inspanning bij de provincie te leveren, vond geen gehoor. Het stelde de aanwezige bewoners niet tevreden. Zij gaan de wegen onderzoeken om toch een in hun ogen betere oversteek te realiseren bij Gijsselte en Berghuizen.