Raad buigt zich over nieuw medisch centrum Rouveen, plan iets aangepast na bezwaren van buurt

De gemeenteraad van Staphorst buigt zich op 5 oktober over het bestemmingsplan voor de realisatie van een medisch centrum met appartementen aan de Goudenregenstraat in Rouveen.

De oude, leegstaande bibliotheek.

De oude, leegstaande bibliotheek. Foto: Frens Jansen

Het plan is ietwat aangepast na opmerkingen van buurtgenoten. Huisarts Alireza Pezeshki Nia wil zijn praktijk met 3300 patiënten verplaatsen van de Korte Kerkweg naar de Goudenregenstraat.

Op de plek waar het centrum moet komen, staat nu een verpauperd pand waar ooit de bibliotheek in zat. Als alle procedures zijn doorlopen, verkoopt de gemeente Staphorst het pand van de voormalige bieb aan de arts.

Privacy en parkeren

Alireza Pezeshki Nia wil een medisch centrum realiseren voor twee huisartsen, een apotheek, een fysiotherapeut en een podoloog. Ook komen er boven het medisch centrum drie appartementen. De woningen zijn nodig voor een goede exploitatie.

Een aantal aanwonenden heeft grote moeite met de appartementen. Het gaat dan om de privacy en het parkeren. Ze zouden veel liever zien dat het hele pand voor medische doeleinden wordt gebruikt.

Voor de bezwaren over het parkeren heeft de arts contact gelegd met de hervormde kerk. Huurders van de appartementen en het personeel gaan gebruikmaken van de parkeerplaats bij het dienstencentrum van de kerk, even verderop. Als dat niet gebeurt, kan de gemeente een boete van 100 euro per keer opleggen. Daarmee hoopt de gemeente angst van de buurt voor parkeeroverlast weg te nemen.

Het bouwblok wordt miniem kleiner, zodat er voldoende ruimte blijft tussen het nieuwe pand en de bestaande bebouwing. Ook wordt een kelder verplaatst. Een kelder is en blijft nodig om de appartementen van bergingen te voorzien. Er is op aangeven van een buurman besloten om de kelder te verplaatsen. De buurman was bang voor technische problemen als de kelder zo dichtbij zou komen.

Appartementen komen er

De appartementen komen er wel. Dit verzoek is volgens de gemeente integraal akkoord bevonden. Het gebouw wordt hoger dan de bestaande bouw. Aan de streek is een plat dak verboden en in de kap kunnen appartementen komen. In zowel het vooroverleg als in de bestemmingsplantoelichting is onderbouwd dat er in Rouveen behoefte is aan dit woningtype. Dit is volgens de gemeente ook passend binnen de kaders van de gemeentelijke Woonvisie. De gemeente Staphorst spreekt van een goede ruimtelijke ordening.

De afstand tussen de appartementen en de huizen verderop is ruimschoots voldoende om geen problemen qua privacy te veroorzaken, zegt de gemeente. Dat er huizen staan waar je zicht op hebt, hoort volgens Staphorst bij het wonen in een dorp. Bovendien staat het bestaande bestemmingsplan ook een dienstwoning toe die ook zicht heeft op andere huizen.