Rapport pleit wethouder Lucas Mulder vrij van vriendjespolitiek

Staphorst - Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten heeft niet kunnen bewijzen dat wethouder Lucas Mulder (SGP) van de gemeente Staphorst zich schuldig heeft gemaakt aan integriteitsschending.

Lucas Mulder.

Lucas Mulder. Streekredactie

Nieuws

menu