Recreatiepark Nieuwland in Wapse kan een woonbestemming krijgen. College Westerveld stemt in met transformatie

Park Nieuwland. Foto: Google Maps

In goed overleg tussen de Vereniging Van Eigenaren (VvE) van het recreatiepark Nieuwland en gemeente Westerveld heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerveld ingestemd met het transformeren van een recreatiebestemming naar wonen.

De plannen op Nieuwland zijn onderdeel van het programma Vitale Vakantieparken Westerveld, waarin wordt gewerkt aan het vitaler maken van de toeristisch recreatieve sector. Het programma heeft drie pijlers: excelleren, vitaliseren en transformeren. Binnen het onderdeel transformeren heeft het bestuur van de VvE Nieuwlande van het recreatiepark Nieuwland in Wapse gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om het park een woonbestemming te geven. Park Nieuwland heeft geen meerwaarde voor de recreatieve sector en uit een in 2020 uitgevoerde quickscan is gebleken dat transformatie van het recreatiepark naar wonen kansrijk is.

Onderdeel van de transformatie is dat bewoners een bijdrage betalen, die in een fonds wordt gestopt. Met dit geld kan de gemeente een verlanglijstje afwerken op het gebied van recreatie.

Ter inzage

De mogelijkheden van de transformatie naar wonen zijn verder verkend en dit heeft geleid tot het conceptbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van 21 april tot en met 18 mei ter inzage.

Nieuws

menu