Drie directeuren hebben het nieuwe bord onthuld dat aangeeft dat Ruinerwold een Kindcentrum heeft. Van links naar rechts Jaap Scheper, Chantal Jurriëns en Jaap Veltman.

Samenwerking openbaar en christelijk onderwijs in Kindcentrum

Drie directeuren hebben het nieuwe bord onthuld dat aangeeft dat Ruinerwold een Kindcentrum heeft. Van links naar rechts Jaap Scheper, Chantal Jurriëns en Jaap Veltman. Artizzl Media / Peter Nefkens

Ruinerwold – De directeuren van obs De Dissel, obs de Wezeboom en cbs de Arendsvleugel symboliseerden gistermorgen in Ruinerwold de toenemende samenwerking tussen het openbaar en christelijk onderwijs.

Jaap Scheper, Jaap Veltman en Chantal Jurjens onthulden het nieuwe bord bij de toegang naar Kindcentrum Ruinerwold.

Het oude bord met het logo van de Dissel is verdwenen. ‘Sinds twee jaar zijn we al een kindcentrum. In feite gaat de jeugd niet meer naar school, maar naar het integraal kindcentrum’, stelde Jaap Scheper, directeur van het kindcentrum in Ruinerwold. Ook de kinderen tot vier jaar van alle scholen zitten nu op het kindcentrum. De aanwezigheid van bestuurder Martijn Mulder van Wolderwijs en bestuurder Henk Bremer van de VCPOZD benadrukten de samenwerking. Wethouder Mirjam Pauwels, die ook een kleine rol had in de onthulling van het bord, zei ter plekke dat de gemeente blij is dat de drie scholen samenwerken.

Geen winst

Martijn Mulder vertelde de jeugd dat wat in Ruinerwold gebeurt, heel bijzonder is. ‘Samen hebben we dit bedacht’, verwees hij naar zijn collega. ‘Wij hoeven geen winst te maken, het gaat om het kind. En we werken samen met de combinatie- en sportfunctionarissen van de gemeente, maar ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er gaat in de toekomst veel veranderen en daar zijn wij klaar voor. Ik weet zeker dat het een groot succes gaat worden.’

Wat al die veranderingen zijn, vertelde Mulder gisteren niet aan de jeugd, die had weer zin om verder te gaan met de les waar ze mee bezig was. Zowel bij Wolderwijs als de VCPOZD wordt nu met IKC’s gewerkt, waar kinderen van 0 tot 13 jaar onderwijs genieten. Zo is bij Wolderwijs Jeanine Blokzijl als IKC-coördinator aangesteld. Half augustus 2015 werd gestart met 62 kinderen in opvang en peuterspeelzaal, nu zijn dat er meer dan driehonderd en de groei is er nog lang niet uit. ‘Kinderopvang was altijd een aparte tak van het onderwijs, maar nu ziet iedereen samen in een team. Pedagogische medewerkers zijn nu ook inzetbaar als klasse-assistent van de peuterspeelzaal. De kinderen spelen ook samen buiten’, legt Mulder uit.

Met deze stap lopen ze in De Wolden voor de muziek uit, want per 1 januari 2018 gaat een nieuwe wet in, welke in feite betekent dat alle peuterspeelzalen komen te vervallen. Met het wetsvoorstel Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk wordt de financiële toegankelijkheid van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang voor werkende ouders gelijkgeschakeld. Werkende ouders krijgen ook recht op kinderopvangtoeslag voor de opvang in een (huidige) peuterspeelzaal. 

Het aanbod voor kinderen van niet-werkende ouders, alleenverdieners en kinderen met een risico op een taalachterstand blijft gefinancierd via gemeenten. Gemeenten zijn en blijven ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het VVE-beleid en behouden de mogelijkheid om te sturen via het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en de subsidieverlening. Daarnaast worden met het wetsvoorstel ‘Innovatie en kwaliteit kinderopvang’ de kwaliteitseisen die gesteld worden aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkgetrokken. 

‘Voor ons verandert er eigenlijk niet zoveel, wij hebben de maatschappelijke rol al op ons genomen, onze taak is het ontzorgen van de ouders’, stelt Jeanine Blokzijl vast. ‘En wij zijn een flexibel, want de buitenschoolse opvang is bij ons gewoon uurtje-factuurtje’, voegt Mulder daaraan toe. De manier waarop Wolderwijs – Kindcentra Wolderwijs en stichting Wolderwijs zijn statutair aparte organisaties – alles heeft aangepakt, heeft volgens Martijn Mulder landelijke aandacht getrokken. ‘Hoe hebben jullie dat gedaan, kregen we als vraag. Je mag als onderwijs geen geld stoppen in kinderopvang, maar andersom wel. Daarom hebben we twee gescheiden organisaties.’

Korte lijnen

Binnen het Brede Scholennetwerk De Wolden zijn de gemeente en de drie schoolbesturen (de Wegwijzer in Alteveer heeft een eigen bestuur) bezig met de ombouw naar IKC-netwerk. ‘De lijnen worden zo veel korter, de IKC-directeuren zijn de spin in het web’, weet Blokzijl. Voor de mensen die bang zijn dat kinderen tot vier jaar al in de schoolbankjes komen, laat Mulder weten dat bewust gekozen is voor ‘spelend leren’. 

‘Nee, er wordt voor 95% gewoon lekker gespeeld.’ Natuurlijk wordt er daarnaast nog steeds samengewerkt met de collega’s van bijvoorbeeld Olivo, Doomijn en  Ot en Sien.