Gemeente Staphorst vindt nieuw beleid borstkankeronderzoek onverantwoord. De wens is om juist vaker te controleren en de leeftijdsgrens te verlagen

De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond een motie aangenomen waarin ze Den Haag oproept om de termijn voor borstkankeronderzoek op twee jaar te houden in plaats van drie jaar, zoals staatssecretaris Blokhuis wil.

In oktober zijn er acties onder de noemer Pink Ribbon. Het geld dat Pink Ribbon ophaalt wordt besteed door KWF aan onderzoek en projecten op gebied van borstkanker.

In oktober zijn er acties onder de noemer Pink Ribbon. Het geld dat Pink Ribbon ophaalt wordt besteed door KWF aan onderzoek en projecten op gebied van borstkanker. Pixabay

Ook vindt de raad in Staphorst dat de leeftijdsgrens verlaagd moet worden van 50 naar 35 jaar om zo meer vrouwen te laten controleren en de kans op ziekte en overlijden te verminderen.

Is het de taak van de gemeente om dit aan de orde te brengen? Feitelijk niet, want Dan Haag regelt dit, maar Staphorst kan de regering wel oproepen om voorgenomen beleid niet in te voeren. De regering past het beleid als het gaat om borstkankeronderzoek tijdelijk aan wegens gebrek aan laboratoriumcapaciteit.

Belangrijke preventieve voorziening

Volgens de raad van Staphorst is deze tijdelijke langere termijn ongewenst en onverantwoord. Deze maatregel leidt volgens de politiek in Staphorst op korte en langere termijn tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening.

Ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland maken gebruik van deze preventieve voorziening. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker.