Staphorst gaat kijken of lokale richtlijnen nog voldoen in beschermd dorpsgezicht

Het beleid waarbij op open plekken langs het beschermd dorpsgezicht in Staphorst en Rouveen onder strikte voorwaarden nieuw gebouwd mag worden, wordt volgend jaar heroverwogen.

Nieuwbouw binnen het beschermd dorpsgezicht moet aan strenge eisen voldoen.

Nieuwbouw binnen het beschermd dorpsgezicht moet aan strenge eisen voldoen. Foto: Frens Jansen

Sinds 2005 geldt het zogeheten open plekken-beleid. Dit maakt het onder strikte voorwaarden mogelijk nieuwbouw langs de Streek te realiseren op bestaande open plekken, op vrijkomende plekken en op locaties achter aan de stegen.

Staphorst heeft een uniek beschermd dorpsgezicht met honderden monumenten. Het karakteristieke patroon van achter elkaar geplaatste boerderijen, waarbij de richting ten opzichte van de weg vaak een hoek vertoont, is het beeldmerk van Staphorst. Het is het resultaat van een langdurig proces van vererving, opsplitsing en nieuwbouw van boerderijen. Deze bijzondere bebouwingsstructuur moet gewaarborgd blijven, dat is het uitgangspunt.

Zeer strenge eisen

Nieuwbouw op open plek mag dus, maar er zijn zeer strenge eisen voor zowel de afmetingen van het perceel, de afstand tot omliggende bebouwing, net als de verschijningsvorm van de nieuwbouw. Daarnaast mogen er maximaal vier boerderijen achter elkaar aan de steeg staan en mag geen nieuwe steeg gecreëerd worden. Het zuidwestelijke gebied van de Oude Rijksweg gelegen vanaf de Stadsweg tot aan de Lichtmis is uitgesloten van dit beleid.

Sinds zestien jaar wordt er gebouwd op open plekken. Het gaat om maximaal vijf woningen per jaar. De gemeente Staphorst gaat dit beleid volgend jaar heroverwegen en kritisch tegen het licht houden. „We gaan bekijken of we ermee doorgaan of niet”, laat verantwoordelijk wethouder Lucas Mulder weten.

Invulling van plekken waar ooit bedrijven stonden

Behalve het open plekken-beleid kent de gemeente Staphorst ook het zogeheten transformatiebeleid. Dit gaat om de invulling van plekken waar ooit (agrarische) bedrijven stonden die bijvoorbeeld gesloopt zijn. Op deze locaties mag woningbouw plaatsvinden, maar ook weer onder zeer strenge voorwaarden die sterk lijken op die van het open plekken-beleid. Ook hier moet de bijzondere bebouwingsstructuur gewaarborgd blijven.

Het beschermde gezicht van Staphorst en Rouveen geldt van het noordoosten bij de Berkenstouwe. In het zuiden vormt de aansluiting van de Oude Rijksweg op de autoweg de grens. De grens is gesteld op circa 250 meter ter weerszijden van de Gemeenteweg en de Oude Rijksweg.