Staphorst staat weer op groen bij provincie Overijssel

De toren van de Grote Kerk in Staphorst. Foto: Frens Jansen

De provincie Overijssel heeft in haar rol als financieel toezichthouder voor 2022 besloten tot repressief toezicht voor alle 25 Overijsselse gemeenten. Repressief betekent dat alle gemeenten een ‘groene’ status krijgen, dat de zaken voor elkaar zijn. Staphorst staat ook op groen.

Twee jaar geleden stond deze gemeente een treetje hoger, wegens financiële problemen. Staphorst stond niet onder curatele, maar steeg wel een trede als het ging om provinciaal toezicht. Dat is niet meer zo. De gemeenten zijn schriftelijk geïnformeerd. De gemeentefinanciën blijven volgens de provincie onder druk staan door de negatieve effecten van het sociaal domein (voornamelijk Jeugd) en de gevolgen van Covid-19. Ook besluiten door het nieuwe kabinet kunnen nog van invloed zijn.

Nieuws