Stijging van ozb in Staphorst blijft de komende twee jaar in begroting staan

Als het aan het college van burgemeester en wethouder van Staphorst ligt, wordt de ozb-verhoging van 10 procent per jaar, die al twee keer is doorgevoerd (2020 en 2021), ook de komende twee jaar in de gemeentelijke begroting gezet.

Het gemeentehuis van Staphorst.

Het gemeentehuis van Staphorst. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Er is volgens wethouder Financiën Lucas Mulder weinig ruimte om af te wijken van de gestelde kaders. Staphorst voerde de verhoging in, omdat de geldelijke situatie penibel is. Dat komt vooral doordat het Rijk zaken decentraliseerde en tevens de geldkraan dichtdraaide.

Aanstaande dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad de zogeheten zomernota. Het is een voorproefje voor de begroting die in november op de planning staat. Bij het opstellen van de begroting 2022 blijken er nog veel onzekerheden te zijn. Deze onzekerheden zitten met name in de rijksbijdrage, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en het ontbreken van structurele financiering van gemeentelijke taken.

De coronacrisis brengt nog extra kosten mee. Ook voor de jeugdzorg verwacht Staphorst extra uitgaven, doordat de kosten per zaak de afgelopen periode zijn toegenomen. Daarnaast zijn er ook investeringen nodig om het wonen en leven in gemeente Staphorst aantrekkelijk en prettig te houden. De gemeente gaat door met investeringen in woningbouw en bedrijventerreinen. De raad kan zich 22 juni uitspreken over de zomernota. Het uitgangspunt is wel dat de keuzes passen binnen dezelfde financiële grenzen. Dingen wijzigen mag, maar onder de streep mag er niet te veel veranderen.