Tekort gemeente Dalfsen is hoger dan voorgesteld

De entree van het gemeentehuis in Dalfsen. Gemeente Dalfsen

Dalfsen - De manier om het tekort van de jaarrekening 2019 naar een bedrag van 49.000 euro te krijgen is dinsdagavond door de raadscommissie bekritiseerd. Dit resultaat is bereikt door 1,5 miljoen euro van de algemene reserve in te zetten.

Volgens de raadsleden wordt hierdoor de financiële situatie te rooskleurig voorgesteld. Herman Kleine Koerkamp van Gemeentebelangen stelde dat dit een verkeerd beeld geeft aan de inwoners. Luco Nijkamp van de ChristenUnie twijfelde of deze manier van werken wel volgens een raadsbesluit was genomen. Hij vroeg ook om de mogelijkheid om nog met een aangepast persbericht te komen waar wél de goede informatie in staat.

VVD-er Gerrit Jan Veldhuis vroeg zich af waarom er zo vaak een beroep wordt gedaan op de inzet van adviesbureaus voor bepaalde onderwerpen.

Grootste boosdoeners van de financiële tegenvallers zijn de kosten voor het sociaal domein. Ondanks de tegenvallers en de moeilijke tijden blijft de insteek van de raadsleden wel om hun ambities en nieuwe projecten in de komende jaren te realiseren.