Teleurstelling overheerst na uitspraak RvS over gaswinning Wapse en de roep om wetswijziging klinkt. 'De Mijnbouwwet is nu wel heel erg op de hand van de gaswinners'

Er moet een nieuwe Mijnbouwwet komen, zodat inspraak op gaswinning meer kans van slagen heeft. Dat stelt wethouder Klaas Smidt van de gemeente Westerveld. „De Mijnbouwwet is nu wel heel erg op de hand van de gaswinners, er moet heel wat gebeuren voor je op basis van de weigeringsgronden gelijk krijgt bij de Raad van State.”

Foto

Foto ANP

Smidt reageert hiermee op de uitspraak van de Raad van State, die het Canadese bedrijf Vermilion woensdag toestemming gaf de gaswinning in het Dieverveld bij Wapse omhoog te schroeven. Het Canadese gasbedrijf mag in het kleine gasveld bij Wapse tot 2034 3,16 miljard kubieke meter gas uit de bodem halen, een verhoging van 480.000 kubieke meter naar 1,5 miljoen kubieke meter per dag.

Westerveld heeft een ruime hoeveelheid kleine gasvelden en de zeggenschap van de gemeente beperkt zich tot wat boven de grond zichtbaar is. „Ons enige recht is om een plek te zoeken waar de minste overlast is.” Bij het laatste veldje nam de landelijke overheid dit in het kader van de Rijkscoördinatieregeling over, omdat het om een Natura-2000 gebied ging. „Zelfs dit bleek geen weigeringsgrond. De nieuwste winning ligt in het Unesco-gebied, maar ook van dat argument heb ik geen hoge verwachting.”

Smidt trekt een parallel met de ontwikkeling van nieuwe energie, waarbij juist veel ruimte is voor inspraak. „De Raad van State kijkt alleen naar de Mijnbouwwet en die biedt heel weinig handvatten”, zegt Smidt, die ook vindt dat er op gebied van gaswinning te veel gekoerst wordt op de adviezen van het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen).

Fragmentarisch

Ook GAS DrOvF en Milieudefensie Westerveld vinden het hoog tijd voor andere wetgeving. „Beschouw alle gasveldjes in deze regio als één geheel. Nu wordt elk veldje apart bekeken, het is zo heel fragmentarisch en onoverzichtelijk en je kunt als burger nooit je gelijk halen. De belangen van burgers worden met voeten getreden. Er wordt gestolen van de burger. Hier is een wetswijziging voor nodig”, vindt Jeannette van der Velde, voorzitter van stichting GAS DrOvF.

Volgens de voorzitter van GAS DrOvF kan Vermilion z’n gang gaan door steeds een klein veldje in procedure te brengen, waar juridisch weinig mis mee is, terwijl onduidelijk blijft wat de gevolgen van het geheel van alle gasvelden in de omgeving zijn. „Beroepen van burgers zijn nog nooit de goede kant opgerold, we hebben niets geleerd van de situatie in Groningen.”

Vervolgprocedure

Milieudefensie Westerveld is het hiermee eens. „Burgers moeten het recht hebben deze ontwikkeling te beoordelen en beter beslagen ten ijs komen”, stelt Alie Eiting namens Milieudefensie Westerveld. Zelf heeft ze haar blik alweer gericht op het vervolg. Volgende week start een vervolgprocedure voor gaswinning bij Vledderveen. Het gaat ‘traag als stroop’, maar ze proeft vooruitgang bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. „Het is positief dat het ministerie nu een milieueffectrapportage wil zien van meerdere locaties samen en ook de commissie MER erbij wil betrekken. Het ministerie komt een beetje in beweging. Schoorvoetend komt er een beetje verandering in”, stelt Eiting.

De teleurstelling van Milieudefensie Westerveld zit vooral in de manier waarop de Raad van State het plan in het Dieverveld heeft behandeld. „Punten die wij hebben ingebracht zijn niet goed geformuleerd, waardoor ze ook niet goed beoordeeld zijn”, meent Dieverse Eiting.

Het punt van de gemeente Westerveld voor financiële compensatie werd niet toegekend door de Raad van State, omdat dit niet geregeld is in de Mijnbouwwet. Ook dit moet veranderen, vindt wethouder Klaas Smidt. „We willen als gemeente excelleren als woongebied, met klimaat, Unesco, toerisme, erfgoed en deze gaswinning helpt ons niet. Wetende dat we gaswinning niet kunnen tegenhouden, zouden we gecompenseerd mogen worden in geld.”