Terug van vakantie? Zet dan je kraan even een minuutje open (en andere tips om legionella te voorkomen)

Foto: Shutterstock

Wie langer dan een week niet thuis is geweest moet bij thuiskomst alle kranen een minuut open zetten.

Dat adviseren de waterschappen om legionella in kraanwater te voorkomen.

Wie druppels waternevel met legionellabacteriën inademt, zoals druppeltjes aan de douche, plantenspuit of tuinslang, kan ziek worden. Als water stilstaat, loopt de kwaliteit terug en neemt de kans op bacteriegroei toe.

Handige tips

  • Vang het water bij het minuut doorstromen op en gebruik dat om de planten binnen en buiten water te geven.
  • Trek ook het toilet door, want daarmee wordt een groot deel van het stilstaande water ververst.
  • Spoel ook de douchekop goed door en laat deze in een volle emmer met water lopen. Daarmee komt er geen damp vrij, want deze kleine waterdruppeltjes kunnen legionellabacteriën verspreiden.

Tevens adviseren waterschappen om bij buren, familie en vrienden een geheugensteuntje achter te laten, door deze op de stapel post of bij de keukenkraan te zetten.