Tien jaar Hippisch De Wolden: ‘Zuidwest-Drenthe is in hippisch Nederland één van de scharnieren van handel en sport’

De Wolden profileert zich al langer als paardengemeente, daar werd tien jaar geleden een extra impuls aan gegeven door de oprichting van Hippisch De Wolden. Binnen dit Platform werden de banden tussen de verschillende organisaties aangehaald. „Belangrijkste was om het imago van De Wolden als paardengemeente nóg steviger neer te zetten”, zegt Jaap Krikken.

Samengestelde menwedstrijd in Zuidwolde, vooral in de waterbak altijd spektakel.

Samengestelde menwedstrijd in Zuidwolde, vooral in de waterbak altijd spektakel. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De inwoner van Zuidwolde is voorzitter van Hippisch De Wolden en constateert dat het een goede stap is geweest die zijn vruchten heeft afgeworpen. Er is meer samenwerking tussen de hippische evenementen gerealiseerd en er is meer verbinding met andere sectoren in de gemeente. Vooral op economisch gebied wordt geprofiteerd van hippische evenementen als het CH De Wolden.