Tijdlijn van de Bijbelse geschiedenis te zien in voorlichtingscentrum Kerkzicht in Staphorst: 'God schiep alles 6000 jaar geleden'

In het nieuwe kerkelijk voorlichtingscentrum Kerkzicht in Staphorst waarin de Hersteld hervormde kerk uitlegt wat het behoudende geloof inhoudt, staat ook een tijdbalk op de muur. Het is de tijdlijn van de Bijbelse geschiedenis, die teruggaat tot 6000 jaar geleden: het moment dat God de wereld schiep.

De Schepping van Adam door Michelangelo.

De Schepping van Adam door Michelangelo. Foto: Streekredactie/Eelco Kuiken

De kerkenraad koos ervoor om dit minder gemakkelijke onderwerp niet uit de weg te gaan. De tijdlijn getuigt van een rotsvast vertrouwen in de Bijbelse werkelijkheid.

Je kunt er allerlei wetenschappelijke verhandelingen op naslaan en het hebben over fossielen en dinosauriërs, over dat de wetenschap de aarde op 4,5 miljard jaar dateert en het heelal op 14 miljard jaar. Maar volgens ouderling Jan Talen, een van de twintig vrijwilligers die Kerkzicht bemensen, is het vrij simpel. „Wij nemen de Bijbel aan als onfeilbaar woord van God en de schepping staat daar keurig in vermeld. Wij geloven in de Bijbelse waarheid, niks meer en niks minder.”

Optelsom

Die 6000 jaar komt overigens niet uit de lucht vallen. De anglicaanse bisschop James Ussher berekende in de 17de eeuw dat de wereld in het jaar 4004 voor Christus was geschapen. Hij onderbouwde zijn berekening door het grondig bestuderen van de Bijbel. Je hoefde alleen maar een optelsom te maken van de leeftijden der aartsvaders en generaties van koningen. In de Bijbel staan leeftijden en tijdrekeningen veel vermeld. Toen hij dat deed, kwam hij uit op pakweg 4000 tot 7500 jaar voor Christus.

Toch nog een flinke marge. Usscher ging verder. Hij las duizenden boeken, leerde oude talen om de verschillende versies van het Oude Testament te bestuderen. Hij verfijnde zijn berekening, totdat hij onomstotelijk uitkwam op 4004 voor Christus. Geen oerknal en daarna een ontwikkeling van soorten, maar een schepping door God en ook nog eens in zes dagen, want ook dat staat in de Bijbel.

Meer Bijbelse evenementen

Op de tijdbalk in Kerkzicht staan veel meer Bijbelse evenementen vermeld. 6000 jaar geleden was de schepping, Adam en Eva verschenen ten tonele en ook was er de zondeval. De zondvloed vond rond 2300 voor Christus plaats. De bouw van de Toren van Babel vond rond dezelfde tijd plaats. Jozef leefde rond 1700 voor Christus en zo gaat het door tot het jaar nul, de komst van Christus.

De wetenschap dateert de aarde op 4,55 miljard jaar, met een foutmarge van minder dan 1 procent. Bijbelgetrouwe christenen wijzen naar de evolutietheorie die volgens hen van aannames en een kokervisie aan elkaar hangt. Dat er zoveel fossielen zijn die allemaal zo goed bewaard zijn gebleven, wijst volgens hen maar op één ding: de zondvloed, waarbij organismen razendsnel werden bedekt met sediment. Mensen en dinosauriërs hebben volgens behoudende christenen samengeleefd. In de Bijbel komen monsters voor die namen hebben als Rahab, Leviathan en Behemoth. Of het nou te verklaren valt of niet, voor behoudende christenen is er maar één fundament: de Bijbel. Van kaft tot kaft waar.

Inlegvel

In 2010 botsten wetenschap en religie in Staphorster politiek. Staphorst liet, zoals de wet voorschreef, een archeologische waardenkaart maken, met daarop plekken die archeologische interessant zijn. In het rapport gingen de onderzoekers uit van een wereld die miljarden jaren oud is. De meerderheid van de gemeenteraad eiste dat er een inlegvel in de nota zou komen met daarop de mededeling dat er ook veel mensen zijn die er anders over denken, namelijk die de Bijbel als waarheid aanhouden. Het werd landelijk nieuws. ‘Staphorst kent geen steentijd’ kopte De Telegraaf .

Mr. dr. Sytse de Jong, destijds wethouder namens de SGP, had deze zaak in zijn portefeuille. „Ik sta nog steeds achter dit inlegvel, hoewel het er van mij niet had in gehoeven. We hebben als lokale overheid te maken met overheidsbeleid. Het beleid gaat uit van een oude aarde. Daar moeten wij dus mee werken. Ook ik geloof echter rotsvast in een jonge aarde. De evolutietheorie loopt hopeloos vast. Als je als christen selectief gaat shoppen in de Bijbel dan doe je de kruisdood in de uitverkoop. Schepping, lijden en sterven van Jezus voor onze zonden en het laatste oordeel zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als je de schepping eruit haalt, valt alles in elkaar.”