Toekomst dierenparkje Kolonievreugd in Wilhelminaoord staat op de tocht: per september op slot als er geen nieuwe vrijwilligers komen

De noodklok luidt in Wilhelminaoord. Melden zich vanuit het dorp geen nieuwe vrijwilligers aan die willen helpen bij het beheren van het kleine dierenparkje Kolonievreugd bij woonzorgcentrum De Menning, dan gaat het parkje in september voorgoed op slot.

Bewoners van De Menning genieten dagelijks van dieren in het dierenparkje.

Bewoners van De Menning genieten dagelijks van dieren in het dierenparkje. Foto: Gerrit Boer

Dierenparkje Kolonievreugd in de tuin van woonzorgcentrum De Menning, is in 2011 heropend. Toen duidelijk werd dat uitbreiding van het woonzorgcentrum niet door zou gaan, is het parkje helemaal opgeknapt en heeft Noorderboog de exploitatie op zich genomen. Binnen de afrastering lopen geiten, schaapjes, kippen en konijnen. Het dierenparkje wordt gerund door vrijwilligers. Nog wel, want het aantal vrijwilligers is zo afgenomen dat Noorderboog een noodoproep heeft geplaatst. „Al langere tijd zoeken we mensen die ons willen helpen bij het beheren van het dierenparkje”, zo zegt coördinator vrijwilligerswerk bij Noorderboog, Gerda de Vries.

Geen resultaat

De oproepen die de laatste maanden via sociale media, vrijwilligersorganisaties en verschillende websites zijn gedaan, hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. „De nood is erg hoog en als wij niet spoedig iemand vinden, dan wordt per 1 september het dierenparkje opgedoekt. Dit is natuurlijk ook het laatste wat wij willen, maar verandert de zaak niet, dan kunnen wij niet anders.”

Groot gemis

Het verdwijnen van het dierenparkje zou voor veel bewoners van woonzorgcentrum De Menning en ook voor buurtbewoners een groot gemis betekenen. Velen beleven veel plezier aan dit kleine dierenparkje. De dieren die in Kolonievreugd rondlopen, zijn voor een gedeelte geschonken en de konijnen komen van de konijnenopvang Konijnenparadijs. Dagelijks komt er een vrijwilliger die ’s morgens de hokken opent, de dieren verzorgt, het dierenpark onderhoudt en schoonmaakt en ’s avonds de hokken ook weer sluit.

„Ik schat per dag zo’n anderhalf à twee uur werk”, zo zegt De Vries, die hoopt dat er meerdere mensen zijn die willen helpen zodat vele handen licht werk maken. ‘s Ochtends anderhalf uur, ’s avonds een kwartiertje.

Interesse

Van mensen die willen helpen wordt onder meer verwacht dat ze zelfstandig kunnen werken, regelmatig beschikbaar zijn en affiniteit hebben met dieren. „En natuurlijk zou het heel mooi zijn dat hij of zij op korte afstand van het dierenparkje woont”, zegt De Vries. Ze hoopt dat de noodoproep resultaat oplevert. „Wie geïnteresseerd is, kan contact met mij opnemen. Ook op noorderboog.nl/dierenverzorger is meer informatie te vinden. En ik ben te bereiken via: g.devries@noorderboog.nl .”