Toekomst van dorpshuis De Havezate in de Wijk staat onder druk. 'Moeten meer mensen bij het dorpshuis betrekken'

De toekomst van dorpshuis De Havezate in de Wijk staat weer eens onder druk. Met name de coronacrisis hakt er stevig in en laat financieel gezien diepe sporen na. „Als er niets gebeurt, kunnen we de sleutel straks inleveren”, weet voorzitter Tinus Nijstad zeker.

'Goed voor mekaar' staat er op het grote spandoek van De Havezate in de Wijk. Martin Wolf gaat zich daar extra voor inspannen.

'Goed voor mekaar' staat er op het grote spandoek van De Havezate in de Wijk. Martin Wolf gaat zich daar extra voor inspannen. Foto: Benny Spin

Met de aanstelling van Martin Wolf als aanjager en organisator wordt geprobeerd heel de Wijk bij De Havezate te betrekken en de donkere wolken te verdrijven. Wolf heeft al een eerste inventarisatie gedaan naar wat er allemaal leeft in het dorp en hoe mensen tegen het dorpshuis aankijken. Daar horen ook bezoeken aan andere dorpshuizen bij.

Zelf de broek ophouden

Voorzitter Nijstad wijst op het eerste kwartaal van 2020, waarin een flinke omzetstijging is geboekt. Het zag er goed uit voor het net zelfstandige dorpshuis, maar daarna werd het om bekende redenen stil. „En nu mogen we bepaalde dingen wel weer doen, zoals groepsgymnastiek, maar geen horeca. Daar schieten we dus niets mee op. Dit is het laatste jaar dat we nog subsidie van de gemeente krijgen, in het nieuwe jaar moeten we helemaal zelf de broek ophouden. Dat is dankzij corona gewoon erg lastig.” Daar komt bij dat de zakelijk leider al geruime tijd in de Ziektewet zit en dat er wat kleinere financiële lijken uit de kast zijn gekomen.

Meer handjes nodig

Nijstad wijst ook op de betrokkenheid van inwoners bij het dorpshuis. „De Wijk is best een lastig dorp met veel forensen. Wij hebben meer handjes nodig die helpen. Daarom hebben we Martin Wolf gevraagd, iedereen in de Wijk kent hem. Wij moeten reuring hebben in het dorpshuis. We hopen via hem interesse bij de inwoners van de Wijk voor De Havezate te wekken. Het is een unieke locatie met een grote zaal en een toneel en wij mogen nu ook verjaardagsfeesten organiseren. Wij moeten het financieel vooral hebben van wat we in de zaal kunnen organiseren.”

Nijstad benoemt daarnaast ook de sociale en maatschappelijke functie, die terug te vinden is in alle activiteiten van gebruikers. „Die leveren niet veel geld op, maar brengen wel veel mensen in De Havezate. We waren ook al met de Oranjevereniging in gesprek over activiteiten, maar ja, corona.”

Martin Wolf: ‘Je zou een actieve beheerder moeten hebben’

Martin Wolf is verrast dat hij door het bestuur van De Havezate is gevraagd. Inmiddels is hij al druk bezig met zijn onderzoek. Het is hem al wel opgevallen dat niet iedereen weet wat er in het dorpshuis gebeurt en dat De Havezate geen hart heeft. „Het is van oorsprong natuurlijk geen dorpshuis, maar je zou eigenlijk een actieve beheerder moeten hebben. Ik heb met beheerders en dorpshuisbesturen in de andere dorpen gesproken. Je ziet dat Ronald Buld in Ruinerwold en Jelle Wunnink in Alteveer de drijvende kracht zijn van hun dorpshuis. Ik denk wel dat er heel veel mogelijk is, wel met medewerking van de lokale bevolking.”

Wolf zegt erbij dat De Havezate niet de lokale horeca in de weg wil zitten. „Maar we kunnen wel samenwerken, bijvoorbeeld met Maria Schützenhofer van De Wiekslag om samen wat te organiseren in de grote zaal.” Net als Tinus Nijstad vindt Wolf dat er wat aan de openingstijden moet gebeuren. „Het dorpshuis is doordeweeks de hele dag open, maar in het weekend dicht. Daar moeten we wat aan doen”, vinden ze „Maar de stemming is best wel positief, het zou mooi zijn als dat ook in daden wordt omgezet.”

Gebouw is gedateerd

Naast de inzet van Martin Wolf, een betaalde functie die hij naast zijn klusbedrijf vervult, krijgt het dorpshuis ook steun van Anton Bardie van de BOKD, de Brede Overleggroep Kleine Dorpen. „Dan gaat het onder meer om fondsenwerving, maar ook over de uitstraling van het gebouw. De Havezate is best gedateerd en daar zouden we graag mee bezig willen, mits we de kop boven water houden natuurlijk”, verzucht voorzitter Tinus Nijstad. „Er moeten gewoon meer mensen bij het dorpshuis worden betrokken.”

Het einde van de subsidie hangt volgens de voorzitter als een zwaard van Damocles boven De Havezate. „We zijn met de gemeente in gesprek en die denkt best mee. Wij draaiden voor corona als een tierelier. We hebben met wethouder Egbert van Dijk gesproken, maar die staat een stuk zakelijker in dit verhaal dan zijn voorganger Jan van ’t Zand. Met Van ‘t Zand hadden we de afspraak gemaakt dat wanneer we vast zouden lopen, we een beroep op de gemeente kunnen doen.” Nijstad benadrukt dat de bruidsschat die de stichting bij de verzelfstandiging van het dorpshuis van de gemeente meekreeg, nog netjes op de bankrekening staat geparkeerd. Die is nodig voor als er echt geïnvesteerd kan worden.

Ondanks alle malaise heeft het bestuur, dat nu uit zes vrijwilligers bestaat, nog steeds goede hoop voor de toekomst. „Maar als het met Martin Wolf ook niet lukt om inwoners bij het dorpshuis te betrekken, dan weet ik het ook niet meer”, aldus de preses.