Toekomstvisie De Wolden is een leidraad voor de komende twintig jaar, concrete plannen staan er niet in

De gemeenteraad van De Wolden bespreekt donderdagavond in de vergadering de ontwerp-Toekomstvisie. Deze wordt als het goed is ook vastgesteld, maar dat betekent niet dat er al besluiten over de toekomst worden genomen. De Toekomstvisie is een leidraad voor het beleid van de gemeente richting 2040.

De bewoners van Bospark Ekelenberg kwamen onlangs massaal op de informatiebijeenkomst af. Woningbouw wordt wel een dingetje voor de toekomst.

De bewoners van Bospark Ekelenberg kwamen onlangs massaal op de informatiebijeenkomst af. Woningbouw wordt wel een dingetje voor de toekomst. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Iedere gemeente moet eind 2024 een omgevingsvisie gereed hebben, dat wordt door de Omgevingswet bepaald. Daar neemt de Toekomstvisie een voorschot op, maar dat betekent niet dat er concrete plannen in terug te vinden zijn. Iedereen weet dat woningbouw overal een heet hangijzer is en dat is in De Wolden niet anders. ‘Wonen en Leven’ is een van de zes thema’s in de visie, maar een locatie waar nieuwe woningen zouden kunnen worden gebouwd, wordt niet genoemd. Positieve gezondheid, Energie en klimaat, Milieu en circulariteit, Economie en landbouw en Toerisme en recreatie zijn de andere vijf thema’s. In ieder thema worden de beleidsdoelen geformuleerd, bijvoorbeeld dat De Wolden in 2040 helemaal energieneutraal is.

Speciale plek kinderen

Nieuws

menu