Tunnels in N375 bij Berghuizen en Gijsselte vallen miljoenen duurder uit

De twee geplande tunnels in de N375 bij Berghuizen en Gijsselte vallen veel duurder uit dan gepland en staan daardoor op losse schroeven. Vanuit de provincie kreeg de werkgroep Berghuizen woensdag te horen dat er wellicht toch een rotonde komt.

Een tunnel onder de N375 bij Berghuizen door, valt vele malen duurder uit dan begroot door de provincie Drenthe.

Een tunnel onder de N375 bij Berghuizen door, valt vele malen duurder uit dan begroot door de provincie Drenthe. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Daar zijn de inwoners niet blij mee, want een overgrote meerderheid koos juist voor een eenzijdige landbouwtunnel. De mensen in de buurt van Gijsselte zien het liefst dat het huidige fietstunneltje vervangen wordt door een rotonde. „Wij houden alle varianten open”, reageert wethouder Hilda Mulder op de nieuwe situatie die ontstaan is. Het blijkt volgens haar dat de bodem in met name Berghuizen over onvoldoende keileem beschikt, waardoor grondwater voor problemen kan zorgen.

Bijna een verdubbeling

Nieuws

menu