Tunnels in N375 bij Berghuizen en Gijsselte vallen miljoenen duurder uit

De twee geplande tunnels in de N375 bij Berghuizen en Gijsselte vallen veel duurder uit dan gepland en staan daardoor op losse schroeven. Vanuit de provincie kreeg de werkgroep Berghuizen woensdag te horen dat er wellicht toch een rotonde komt.

Een tunnel onder de N375 bij Berghuizen door, valt vele malen duurder uit dan begroot door de provincie Drenthe.

Een tunnel onder de N375 bij Berghuizen door, valt vele malen duurder uit dan begroot door de provincie Drenthe. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Daar zijn de inwoners niet blij mee, want een overgrote meerderheid koos juist voor een eenzijdige landbouwtunnel. De mensen in de buurt van Gijsselte zien het liefst dat het huidige fietstunneltje vervangen wordt door een rotonde. „Wij houden alle varianten open”, reageert wethouder Hilda Mulder op de nieuwe situatie die ontstaan is. Het blijkt volgens haar dat de bodem in met name Berghuizen over onvoldoende keileem beschikt, waardoor grondwater voor problemen kan zorgen.

Bijna een verdubbeling

In de bestuursovereenkomst die provincie en gemeente hebben gesloten, is een maximumbedrag van vier miljoen euro opgenomen voor het veiliger maken van de twee oversteken. „De kosten dreigen veel hoger te worden, bijna een verdubbeling”, schetst Mulder teleurgesteld. „Bij een rotonde krijg je heel andere verkeersstromen, dan verschuif je het probleem”, verwoordt Marius van de Pol uit Berghuizen, die mede namens Dorpsbelangen Ruinerwold-Berghuizen in de werkgroep zit, de teleurstelling van de dorpsbewoners. Volgens hem heeft de provincie over het hoofd gezien dat de ondergrond in Berghuizen vooral uit zand bestaat. „Dan moet je met zulke grote kracht bronbemaling toepassen, dat de kans op verzakken van huizen bestaat. Er zijn wel alternatieven, maar die vallen veel duurder uit. Er is te zuinig begroot.”


Geen gelopen race

Van de Pol vindt dat er maar naar extra geld gezocht moet worden. Hij stelt zich direct beschikbaar om in een werkgroepje zitting te nemen. Voor de gemeente gaat het erom of het verantwoord is zulke hoge meerkosten te betalen. „Daar moet de gemeenteraad dan een uitspraak over doen, net als Provinciale Staten”, stelt de wethouder vast. „Maar het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. Nu al roepen dat er een rotonde komt, is te kort door de bocht.”

Ook de oversteek van Gijsselte is nog geen gelopen race, want ook daar blijken de meerkosten voor een tunnel de pan uit te rijzen. „Daar brengt de bodemgesteldheid eveneens technische risico’s met zich mee, maar minder dan in Berghuizen. Bij Gijsselte zou de onderdoorgang lager uitgevoerd kunnen worden, maar dan kan er geen groot landbouwverkeer onderdoor. Het zijn afwegingen die we politiek moeten maken”, concludeert Mulder. De ontwikkelingen betekenen dat het ‘Duurzaam-veiligproject’ rond de N375 nog meer vertraging oploopt. Er wordt al zeker tien jaar fel over gediscussieerd.