Twaalf statushouders vinden tijdelijke huisvesting in groepsherberg De Twijfelaar in Wittelte

Wittelte.

Wittelte. Foto: Google Maps

Groepsherberg De Twijfelaar in Wittelte biedt vanaf woensdag 12 april een tijdelijke woonplek aan twaalf statushouders. Dit geldt voor een periode van zes maanden.

De gemeente Westerveld heeft samen met de zaakwaarnemer van de groepsherberg het initiatief genomen de accommodatie tijdelijk beschikbaar te stellen voor opvang van statushouders. Dit gebeurt volgens de hotel- en accommodatieregeling (HAR). Deze regeling is door COA in het leven geroepen om de druk op de opvangcapaciteit te verkleinen.

Statushouders zijn erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning die veelal in een asielzoekerscentrum op definitieve huisvesting wachten. Maar die definitieve huisvesting is vaak (nog) niet beschikbaar. Momenteel verblijven ruim 17.000 statushouders in asielzoekerscentra, wat de druk op de opvangcapaciteit van het COA enorm vergroot.

Inburgering

Zodra de statushouders in Westerveld wonen, starten zij direct met hun inburgeringstraject. Op deze manier kunnen ze een snelle start maken met hun nieuwe bestaan. Iedere statushouder is gekoppeld aan een ‘buddy’. De buddy zorgt voor begeleiding en wijst de statushouder 1-op-1 de weg in de gemeente. Dat is aanvullend op de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor een goede inburgering. Vrijwilligers voor deze functie van buddy zijn van harte welkom. Ze kunnen zich melden bij de gemeente.