VVD Westerveld wil voorkomen dat de gemeente op slot komt te zitten. 'Zeg per gebied welke ontwikkelingen je toestaat en welke niet'

Geef per gebied in Westerveld aan welke ontwikkelingen je er wel toestaat en welke niet. Dat voorstel doet de VVD Westerveld. Hiermee wil de partij voorkomen dat de gemeente op slot komt te zitten in de toekomst.

Nationaal Park Dwingelderveld.

Nationaal Park Dwingelderveld. Foto: Natuurmonumenten / Gerrit Rekers

Renate Masselink (VVD) legde dinsdagavond tijdens de politieke avond, waar de concept-omgevingsvisie behandeld werd, een motie op tafel waarin het voorzorgsbeginsel een grote rol speelt. Het voorzorgsbeginsel houdt in dat de overheid maatregelen kan nemen als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben. Het gaat in dit geval dan om gevolgen voor het milieu.

Activiteiten belemmeren

Volgens de VVD is in de concept-omgevingsvisie niet goed ingevuld hoe dit voorzorgsbeginsel wordt gehanteerd in Westerveld. Het beginsel kan, op de manier waarop het nu is omschreven in de visie, volgens de partij veel activiteiten belemmeren, waaronder ook woningbouw en recreatie. „Het geeft ruimte voor belangengroeperingen om bij alle ontwikkelingen te zeggen dat het niet kan, wánt het voorzorgsbeginsel.” De VVD wil dat het college beter omschrijft hoe de afweging tussen beschermen van de leefomgeving en ambitie tot ontwikkelen in de praktijk worden toegepast. „De balans is nu goed, maar de visie straalt veel ambitie uit en activiteiten en beschermen van de natuur gaan niet altijd hand in hand”, zei Masselink.

Door beter aan te geven op welke manier gebieden in Westerveld beschermd moeten worden, blijven ontwikkelingen mogelijk, denkt de VVD. Dat laatste vindt de partij belangrijk. „Drenthe moet geen natuurmuseum worden en Westerveld geen groot aaneengesloten Nationaal Park nieuwe stijl waarin geen ruimte overblijft voor nieuwe activiteiten en grondgebruik”, aldus de liberale.

Eerst in eigen fractie bespreken

Er kon dinsdag nog niet gestemd worden op de motie. Diverse fracties gaven aan het onderwerp eerst in hun eigen fractie te willen bespreken, alleen Adri van der Weyde (CDA) gaf wel meteen aan de motie te willen steunen. Wethouder Klaas Smidt stelde vast dat het college nog eens goed gaat kijken naar hoe het voorzorgsbeginsel in de omgevingsvisie wordt beschreven. Daar was de VVD tevreden mee.