Vechtdal TV maakt voor feestdag Nieuwleusen Synergie opnames op sociale moestuin in Nieuwleusen

Evert-Jan Pasman, medewerker van Vechtdal TV heeft donderdagmorgen filmopnames gemaakt voor een reportage over de sociale moestuin van Nieuwleusen Synergie aan de Paltheweg bij het volkstuinencomplex. Pasman maakt van veel Synergie-activiteiten kleine promofilmpjes die hij op zaterdag 18 september tijdens de officiële ingebruikname van de twee grote windturbines laat zien .

Evert-Jan Pasman van Vechtdal TV maakt opnames.

Evert-Jan Pasman van Vechtdal TV maakt opnames. Foto: Rieks Folkerts

Hij gaat tevens in gesprek met vrijwilligers van de kringloopwinkel en ‘Haaloe Brengoe’, de vervoersservice van Synergie. Verder komen aan het woord: de coördinator van Balkin en de windmolens en een medewerker die werkt aan het project vergroenen, een vrijwilliger van de initiatiefgroep Hulp en een vrijwilliger die informatie verstrekt over het synergiefonds.

Van de sociale moestuin is het belangrijkste kenmerk dat alle producten bedoeld zijn voor de voedselbank Nieuwleusen-Dalfsen.

Bij de tuin waren donderdagmorgen de vrijwilligers druk doende met het plukken van de bonen. In de bonentijd worden de vaste vrijwilligers, die werkelijk op de tuin werken, geholpen door oproepkrachten. Dit keer waren dat Trijntje Hoogenkamp en haar kleinzoon Joost, leerling van het Agnieten College die deze werkzaamheden voor zijn maatschappelijk stage gebruikt.

Regelmatig zijn ook statushouders werkzaam bij de tuin. De vaste medewerkers werken verschillend van elkaar in twee groepen op de dinsdag- en de donderdagmorgen. Bij de donderdagploeg ligt het accent op het oogsten van de groenten. Het zijn dan sla, andijvie, verschillende koolsoorten, aardappelen, courgettes, wortels en bieten die geoogst worden.

Voor Pasman waren er genoeg activiteiten om een goede indruk te krijgen van de verschillende werkzaamheden. Naast de tuinwerkzaamheden is ook de koffiepauze een belangrijk sociaal moment tijdens de ochtenden.