Veel belangstelling voor bouw van starterswoningen in Nieuwleusen

Voor de 10 sociale koopwoningen voor starters die in de Westerbouwlanden Noord worden gerealiseerd is veel belangstelling. In totaal hebben 38 belangstellenden meegedaan aan de inschrijving voor de 10 woningen.

Woningbouw.

Woningbouw. Pixabay

Het project is voor Nieuwleusen de eerste keer dat wordt gebouwd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat de toekomstige bewoners samen in een vereniging een woonproject realiseren. De bewoners worden begeleid door USHI van begin tot de eindfase en de oplevering. De kosten voor vorming van de groep en de begeleiding tot de oprichting van een CPO-vereniging bij de notaris betaalt de gemeente. De notariskosten voor oprichting van de vereniging en alle kosten daarna zijn voor rekening van de vereniging.

Aan de bewoners die een kavel hebben gekregen is nu de taak om samen met USHI hun wensen voor hun woning in beeld te brengen in relatie met hun budget. USHI is een onafhankelijk bouwadviesbureau voor het begeleiden van particulier en collectief opdrachtgeverschap.

De beschikbare 10 woningen zijn verdeeld in 3 rijen. Eén rij van 3 woningen aan de Grote Vos. En één rij van 4 en één rij van 3 woningen aan de Dagpauwoog. De totale kosten mogen de maximum v.o.n.-prijs 210.000 euro voor een tussenwoning en 240.000 euro voor een hoekwoning bedragen. De deelnemers mogen maximaal 50.000 euro aan inkomen hebben.

Starterslening

Sinds enige tijd is de starterslening ook weer beschikbaar in de gemeente Dalfsen voor nieuwbouwwoningen. Het maximum te lenen bedrag bedraagt 35.000 euro. De gemeente wil in de toekomst nog meer woningen voor starters in het woonplan Westerbouwlanden Noord realiseren. Het huidige gebied Westerbouwlanden Noord waar de woningen komen is nu vol. In het gebied Westerbouwlanden Noord is echter nu nog voldoende ruimte om meer woningbouw te realiseren.