Veel belangstelling voor bouw van starterswoningen in Nieuwleusen

Voor de 10 sociale koopwoningen voor starters die in de Westerbouwlanden Noord worden gerealiseerd is veel belangstelling. In totaal hebben 38 belangstellenden meegedaan aan de inschrijving voor de 10 woningen.

Woningbouw.

Woningbouw. Pixabay

Het project is voor Nieuwleusen de eerste keer dat wordt gebouwd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat de toekomstige bewoners samen in een vereniging een woonproject realiseren. De bewoners worden begeleid door USHI van begin tot de eindfase en de oplevering. De kosten voor vorming van de groep en de begeleiding tot de oprichting van een CPO-vereniging bij de notaris betaalt de gemeente. De notariskosten voor oprichting van de vereniging en alle kosten daarna zijn voor rekening van de vereniging.

Nieuws

menu