Veel bouwplannen in Nieuwleusen

Woningstichtingen VechtHorst en Vechtdal Wonen, Huurdersverenigingen TOEK en Verenigd Huurbelang en de gemeente Dalfsen ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst Wonen. Twitter / Gemeente Dalfsen

Dalfsen/Nieuwleusen - Woonstichting Vechthorst gaat volgend jaar 85 sociale huurwoningen bouwen in de gemeente Dalfsen. Het merendeel van de woningen komt in Nieuwleusen.

In de Oosterbouwlanden komen er 42 en op de voormalige locatie van het Chinese restaurant aan Den Hulst nog eens 21. In Dalfsen komen 22 woningen op de locatie Gruthuuske. Dit zijn vooral kleine betaalbare voor een- en tweepersoonshuishoudens en geschikte woningen voor ouderen.

De plannen zijn afgesproken in de nieuwe prestatie overeenkomsten tussen woningstichtingen VechtHorst, Vechtdal Wonen, Huurdersvereniging TOEK, Huurdersvereniging Verenigd Huurbelang (VHB) en de gemeente Dalfsen. Deze overeenkomst , Samenwerkingsovereenkomst Wonen Dalfsen 2021 t/m 2024 , werd getekend op 7 december.

Het doel is om betaalbaar, duurzaam en prettig wonen te realiseren. De partijen hebben verder afspraken gemaakt over passend en betaalbare woningen voor de groeiende groep senioren, het vroegtijdig signaleren van problemen en bijdragen aan de leefbaarheid in wijken.

Senioren

In de gemeente neemt het aantal ouderen toe. De groep 80-plussers groeit de komende 10 jaar van 1420 naar 2365 in 2030.

De meeste ouderen willen zelfstandig thuis wonen of worden verplicht door de nieuwe wetgeving ‘Scheiden Wonen en Zorg’. Dit betekent kortweg dat het wonen en de zorg apart gefinancierd wordt en niet langer beide vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLz – voorheen AWBZ) vergoed wordt. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of WLz en eventueel via eigen middelen.

Om dit mogelijk te maken zijn wel geschikte woningen nodig. Onderdeel van de afspraken is dan ook om ieder jaar minimaal 25 zorggeschikte woningen te bouwen

Wethouder André Schuurman stelt dat in de woonvisie die in 2019 door de gemeenteraad is goedgekeurd, is afgesproken om tot 2024 zeshonderd woningen te bouwen, verdeeld over de verschillende kernen.

Van deze 600 geplande woningen zijn er inmiddels 130 opgeleverd en Schuurman verwacht dat er dit jaar nog 100 bij komen . „We zien altijd een spurt aan het einde van het jaar en rondom de bouwvak.”

Volgens Schuurman hangt van meerdere factoren af of 600 woningen genoeg is. „We kunnen op dit moment niet voorzien wat voor effect Covid-19 op de werkgelegenheid en de woningmarkt heeft. De vermelde 600 woningen is een streefgetal en zoals het nu gaat, lijkt dit aantal ook te worden bereikt.”

Schuurman: „Het gezamenlijke doel van provincie en de Overijsselse gemeenten is het woningtekort terug te dringen door versneld woningen te realiseren, zodat de woningmarkt weer in balans raakt. We zijn op dit ogenblik, gesteund door de gemeenteraad, in gesprek met de provincie om hier afspraken over te maken. Ons motto is ‘kwalitatief bouwen, bouwen naar behoefte en waar de markt om vraagt’, kwantiteit is daarbij van ondergeschikt belang.”

Vrije sector

Naast de bouwplannen voor sociale huur zijn in Nieuwleusen veel bouwlocaties waar particulieren hun woningen laten bouwen, zoals in de Westerbouwlanden en locatie Agnieten college. Daarnaast worden ook woningen en appartementen gebouwd in de Kerkenhoek en de van Dedemstraat.

Nieuws

Meest gelezen