Landschapsfonds Staphorst biedt grondeigenaren geld en advies om karakteristieke landschapselementen in het unieke slagenlandschap van Staphorst terug te laten keren

Al jaren proberen gemeente en provincie het karakteristieke Staphorster ‘reepjeslandschap’ een klein beetje in ere te herstellen. 130 grondeigenaren doen mee aan het Landschapsfonds dat is opengesteld voor nieuwe contracten.

Het oude slagenlandschap is alleen van boven nog een beetje te herkennen.

Het oude slagenlandschap is alleen van boven nog een beetje te herkennen. Foto: Wilbert Bijzitter

Het Landschapsfonds Staphorst vergoedt niet alleen de beheerkosten, maar ook eventuele kosten van herstel of aanleg van nieuwe landschapselementen. Degenen die al een contract voor langjarig landschapsbeheer hebben, kunnen in aanmerking komen voor uitbreiding van uw huidige contract. Het Landschapsfonds Staphorst is bedoeld om het landschap van Staphorst in stand te houden en te versterken. Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) beheert het fonds namens de gemeente. Sinds 2010 zijn er in de gemeente 130 beheercontracten afgesloten.