Verkeerssituatie N377 in Nieuwleusen wordt aangepast

Werkzaamheden aan de N377 in Nieuwleusen staan in startblokken Foto: Frens Jansen

De verbeteractiviteiten aan de N377 in Nieuwleusen zijn deze week gestart. Op het traject tussen de Backxlaan en Evenboersweg vinden werkzaamheden aan de openbare verlichting plaats. Eerst aan de zuidzijde waarbij de fietsers worden omgeleid via de noordzijde. Later vindt het omgekeerde plaats.

Doelstelling van alle werkzaamheden is de verkeerstroom tijdens de spits beter te laten verlopen. Er komen twee rotondes zodat het voor het langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer veiliger wordt. Voor de fietsers komen er tussen Nieuwleusen en Balkbrug verder drie oversteken met middengeleiders bij.

Voor omwonenden houdt de provincie op woensdag 16 februari een informatiebijeenkomst die waarschijnlijk digitaal wordt gehouden .

De planning van de werkzaamheden ziet er globaal als volgt uit: In januari is inmiddels al gestart met werkzaamheden aan de openbare verlichting, deze werkzaamheden duren tot medio februari. Dan starten de voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van de noordelijke parallelweg langs de N377 in Nieuwleusen.

Eind maart vindt de reconstructie van de N377 Nieuwleusen – Balkbrug plaatst. Dit betekent dat de N377, ook in Nieuwleusen, voor een periode van drie weken afgesloten is voor al het verkeer.. Precieze planning en omleidingsroutes volgen nog.

Medio april wordt begonnen met afbouwwerkzaamheden aan de parallelwegen en de fietspaden langs de N377 ter hoogte van Nieuwleusen. Deze werkzaamheden hoopt de aannemer medio mei af te ronden.

De planning is onder voorbehoud het weer en hinder in de grond kunnen de werkzaamheden. Alle informatie over de voortgang is te volgen op de Bouwapp, en op de website Vechtdalverbinding.

Nieuws

menu