Vervanging van kunstgrasvelden in Nieuwleusen heeft hoge prioriteit

In de agenda 2023 van voetbalvereniging SV Nieuwleusen staat met dunne potloodlijntjes al geschreven: aanleg van de twee nieuwe kunstgrasvelden. Bij de gemeente Dalfsen staat het vervanging van de huidige kunstgrasvelden hoog op de prioriteitenlijst.

Erwin van Leussen.

Erwin van Leussen. Rieks Folkerts

Voorzitter Erwin van Leussen van SV Nieuwleusen stelt dat de status van de twee kunstgrasvelden na keuring voor twee jaar zijn goedgekeurd, maar hij verwacht dat er nieuwe kunstgrasvelden komen. De vereniging en de gemeente zijn hierover samen in gesprek. De beide velden bij SV Nieuwleusen zijn in 2010 aangelegd en worden wekelijks intensief gebruikt.

Niet alleen in Nieuwleusen moeten de velden worden vervangen. Ook een veld bij VV Lemelerveld staat voor 2023 op de vervangingslijst.

In de gemeentebegroting is tot op heden geen rekening gehouden met vervanging van deze velden. De geschatte investeringen hiervoor zijn 1.516.900 euro voor het jaar 2023 en voor het jaar 2024 nog eens 1.398.100 euro. De vereniging betalen jaarlijks 2300 euro aan huur voor een veld.

Kan de vervanging gefaseerd?

Tijdens de bespreking van de perspectiefnota stelde Luco Nijkamp van ChristenUnie vragen over de velden die moeten worden vervangen, waarbij de kern was of de vervanging niet gefaseerd of opgeschoven kon worden en of de verengingen een rol kunnen spelen bij vervanging.

Het antwoord van wethouder Jan Uitslag is duidelijk: „De kunstgrasvelden worden gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Afhankelijk van de uitkomsten moet een veld al dan niet vervangen worden. Als een veld is afgekeurd, is uitstel van vervanging niet mogelijk; er mag in ieder geval niet meer op gevoetbald of gehockeyd worden. Het vervangen van velden vraagt veel specialistische kennis, dit kan niet simpel even bij de verenigingen neergelegd worden. Vanzelfsprekend overleggen we bij vervanging met de betrokken verenigingen. Overigens blijkt uit de meest recente keuringsrapporten dat de vervanging van de eerste velden aan de orde is in 2023.”

Wetgeving

Volgens de gemeentelijke woordvoerder moet volgend jaar door de raad de definitieve keuze voor vervanging worden gemaakt. Over veel aspecten is nog onduidelijkheid en is de gemeente afhankelijk van de regels die vanuit Europa bepalend zijn. Ook is de wet- en regelgeving rondom onder ander rubbergranulaat volop in ontwikkeling en worden er meer eisen aan de zorgplicht gesteld.

De vervanging komt waarschijnlijk op de agenda te staan voor de nieuwe gemeenteraad waarbij de kernvraag niet is of een veld moet worden vervangen maar wanneer. Bij afkeuring door een erkend bureau, betekent dat de sporters niet weer op de velden actief mogen zijn.